ตั้งเป้ารีไซเคิลขยะ 84,000 กิโล ลดโลกร้อน

| |
อ่าน : 2,318

ที่มา : MGR Online

กรมอนามัยตั้งเป้ารีไซเคิลขยะ 84,000 กิโล ลดโลกร้อน thaihealth

แฟ้มภาพ

          กรมอนามัย ชู GREEN & CLEAN ร่วมสภาอุตฯ ลดโลกร้อนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ตั้งเป้ารีไซเคิลขยะ 84,000 กิโล รณรงค์ให้บริจาคของเหลือใช้ให้วัดสวนแก้ว ส่วนกล่องนมนำไปผลิตหลังคาเขียวให้มูลนิธิเพื่อนพึ่งพา(ภาฯ)ยามยาก ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาต่อไป

          กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรม 8 หมื่น 4 พัน กิโลกรัม รวมใจรีไซเคิลเพื่อพ่อ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน กระตุ้นบุคลากรกรมอนามัยและผู้สนใจร่วมกันลดโลกร้อน ตามแนวทาง GREEN & CLEAN พร้อมบริจาควัสดุและสิ่งของที่ไม่ไช้แล้วให้กับวัดสวนแก้วเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และมอบกล่องนมรีไซเคิลให้กับบริษัทไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด เพื่อผลิตแผ่นหลังคา

          วันนี้ (3 มิ.ย.) ดร.นพ.สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงการกิจกรรม 8 หมื่น 4 พัน กิโลกรัม รวมใจรีไซเคิลเพื่อพ่อ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ว่า ปี 2554 นี้ กรมอนามัยได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายรีไซเคิลกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนไทยเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้คนไทยรู้ถึงคุณค่าของการคัดแยกบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว ตั้งแต่ต้นทางสู่เป้าหมายการคัดแยกและรวบรวมวัสดุรีไซเคิลให้ได้ 84 ล้านกิโลกรัม จากองค์กรที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายรีไซเคิลในระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 ถึงเดือนธันวาคม 2554

          กรมอนามัยได้ดำเนินการโดยใช้หลัก GREEN & CLEAN ที่รณรงค์ให้โรงพยาบาลและสถานีอนามัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศเป็นหน่วยงานลดโลกร้อน โดยกิจกรรม GREEN จะมีเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ คือ 1) G : Garbage มีการจัดการมูลฝอยและการใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูล 2) R : Rest Room พัฒนาส้วมในสถานบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) 3) E : Energy ลดการใช้พลังงานหรือใช้พลังงานทดแทนจากชีวภาพและชีวมวลกันมากขึ้น 4) E : Environment จัดการสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนและเอื้อต่อสุชภาพ และ 5) N : Nutrition รณรงค์ให้กินผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง เพื่อลดการใช้สารเคมีและการขนส่ง

          ดร.นพ.สมยศ กล่าวต่อไปว่า สำหรับกลยุทธ์ CLEAN มีเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อเช่นเดียวกัน คือ 1) C : Communication สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของหน่วยงานและประชาชนรับรู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนักถึงภาวะโลกร้อน 2) L : Leader เป็นผู้นำดำเนินการลดโลกร้อนในรูปชองหน่วยงานและตนเอง 3) E : Effectiveness วางแผนดำเนินงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผล 4) A : Activity ดำเนินกิจกรรม ลดโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง และ 5) N : Networking ร่วมมือ ประสานใจจากทุกภาคส่วน โดยกิจกรรมรีไซเคิล ลดโลกร้อนครั้งนี้ กรมอนามัยได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 84,000 กิโลกรัม ซึ่งขณะนี้สามารถดำเนินการรวบรวมได้แล้วประมาณ 26,000 กิโลกรัม

          ดร.นพ.สมยศ กล่าวต่อว่า ภาวะโลกร้อน นอกจากจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว ยังเป็นตัวการทีทำให้เกิดโรคและการเจ็บป่วย การระบาดของโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ พาหะนำโรคเพิ่มขึ้น เกิดปัญหาด้านการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ อนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านโภชนาการจากการขาดแคลนอาหารและน้ำ ดังนั้น ความเชื่อมโยงของงานด้านสาธารณสุขที่จะนำไปสู่การมีส่วนร่วมในกาลดปัญหาโลกร้อนคือ การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน เน้นการทำสิ่งแวดล้อมให้สะอาด เพื่อตัดวงจรของโรคตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย การจัดการของเสียหรือสิ่งปฏิกูลเพื่อการนำกลับมาใช้ประโยชน์ ซึ่งมีผลทำให้ก๊าซเรือนกระจกจากภาคของเสียลดลง และส่งผลโดยตรงต่อการลดโลกร้อนและสุขภาพอนามัยของคนไทย

          “ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรม 8 หมื่น 4 พัน กิโลกรัม รวมใจรีไซเคิลเพื่อพ่อ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่กรมอนามัยต้องการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรและผู้ที่สนใจรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน ด้วยการรณรงค์ให้บุคลากรมีส่วนร่วมบริจาควัสดุ สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือชำรุดเสียหายนำมามอบให้กับวัดสวนแก้ว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และในส่วนขยะประเภทกล่องนมก็ได้รวบรวมเพื่อมอบให้กับบริษัทไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด ได้นำกลับไปผลิตเป็นแผ่นหลังคาหรือที่เรียกว่าหลังคาเขียว มอบให้มูลนิธิเพื่อนพึ่งพา(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยในชุมชนต่าง ๆ ต่อไป” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

รวมพลังคนไทย  เขตปลอดบุหรี่  ความปลอดภัยด้านอาหารและยา  เศษอาหาร  สัญญาณ  พื้นที่ว่างสร้างสรรค์  Read Thailand  บันทึกข้อตกลง  บ้านพักเด็ก  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับเด็กไทย  เกษตรปลอดภัย  เมืองอารยสถาปัตย์  ปลวกพลังบุก  สทท.  มหากุศล งดเหล้า เข้าพรรษา พระพุทธศาสนา งานสังสรรค์  ดื่มบนรถ...ถูกจับแน่  เตือนภัยไฟไหม้  สตรอว์เบอร์รี่  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth การประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21 บทคัดย่อ IUHPE2013 abstract การประชุมเชิงปฏิบัติการ การลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพ best investments for health  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม