ประสาทหูเสื่อม ได้ยินเสียงวิ้งๆ ในหู หรือหูอื้อ...

| |
อ่าน : 18,035

ที่มา : หนังสือ 'โรคภัยเล็กๆ ที่แฝงร้าย : วัยทำงาน' โดย สำนักศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (ศรร.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ประสาทหูเสื่อม ได้ยินเสียงวิ้งๆ ในหู หรือหูอื้อ... thaihealth

การสัมผัสเสียงดังเปรียบเสมือนอันตรายใกล้ตัวที่คนส่วนใหญ่มองข้ามและยังไม่รู้ถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่ตามมา หลายกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเราล้วนต้องสัมผัสกับเสียงดังทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ ซึ่งบางครั้งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ประกอบอาชีพที่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมของเสียง

อย่างเช่น โรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานทอผ้า โรงกลึง โรงงานผลิตแก้ว โรงงานถลุงเหล็ก โรงเลื่อย ฯลฯ อุตสาหกรรมต่อเรือ อุตสาหกรรมก่อสร้าง เจาะถนน นักดนตรีหรือดีเจสถานบันเทิง เป็นต้น

รวมถึงพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น การชอบเปิดลำโพงทีวี หรือใส่หูฟังฟังเพลงเสียงดัง เป็นต้น

อาการแบบไหนที่อาจเป็นโรคประสาทหูเสื่อม

มีอาการเหมือนหูอื้อ ระดับการได้ยินลดลง บางทีรู้สึกเหมือนมีเสียงวิ้งๆ หรือเหมือนแมลงหวี่บินอยู่ในหู โดยอาการจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่หากปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดความผิดปกติจนถึงระดับที่ทำให้เซลล์ขนเสื่อมหรือเยื่อแก้วหูทะลุก็จะทำให้สูญเสียการได้ยินแบบถาวร และหากเป็นโรคประสาทหูเสื่อมจากการสัมผัสเสียงดังแล้ว การได้ยินจะไม่สามารถกลับคืนมาเป็นปกติได้อีก

หากคิดว่าตนกำลังเข้าข่าย ควรงดการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมง หากการได้ยินยังไม่กลับมาเป็นปกติ ควรไปพบแพทย์เฉพาะทาง เพราะอาจเข้าข่ายการสูญเสียการได้ยินแบบถาวร

รู้ไหมว่า...ระดับเสียงดังมากๆ ที่กลายเป็นมลภาวะทางเสียง ยังเป็นสาเหตุของโรคที่เราคาดไม่ถึง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคเครียด โรคนอนไม่หลับ โรคกระเพาะ เป็นต้น

การป้องกันสำหรับผู้ทำงานแวดล้อมกับเสียงดัง

ลดแหล่งกำเนิดเสียง โดยใช้เทคนิคความรู้ทางวิศวกรรม เช่น ลดปริมาณเครื่องจักร

ออกแบบเครื่องจักรให้มีเสียงดังลดลง เป็นต้น

สวมที่ครอบหูหรือที่อุดหู เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม