ผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติ ลดคิวรักษาเร็วขึ้น

| |
อ่าน : 1,916

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติ ลดคิวรักษาเร็วขึ้น thaihealth

แฟ้มภาพ

          สาธารณสุข  “หมอศักดิ์ชัย” เผยผลสำเร็จโครงการผ่าตัดหัวใจ 8,000 ดวง เฉลิมพระเกียรติ 80/84 พรรษา ช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจเข้าถึงการรักษาลดอัตราเสียชีวิตและภาวะแทรกซ้อน สู่การพัฒนาหน่วยบริการในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ ส่งผลคิวผู้ป่วยรอผ่าตัดระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปัจจุบันปรับเข้าสู่ระบบเบิกจ่ายปกติ

          นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า “โครงการผ่าตัดหัวใจ 8,000 ดวง เฉลิมพระเกียรติ 80/84 พรรษา” 1 ใน 9 โครงการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศในปี 2549 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยที่มาของกาดำเนินโครงการนี้ สปสช.ดำเนินโครงการเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยพสกนิกร โดยเฉพาะด้านสุขภาพ ซึ่งแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สปสช.ได้น้อมนำมาปฏิบัติและยังส่งผลดีคือช่วยลดระยะเวลาผู้ป่วยรอคิวผ่าตัดหัวใจ ผู้ป่วยได้รักษาเร็วขึ้น และยังช่วยลดจำนวนผู้ป่วยสะสมที่ต้องรอคิวผ่าตัดหัวใจโดยใช้การบริหารทรัพยากรร่วมกัน

          ในการดำเนินงานภายใต้โครงการผ่าตัดหัวใจ 8,000 ดวง ได้ให้การดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจร ตั้งแต่การค้นหา การผ่าตัด และการติดตามหลังการผ่าตัดมีการกระจายคิวผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจที่กระจุกตัวในกรุงเทพฯ และโรงพยาบาลขนาดใหญ่ไปยังภูมิภาคที่มีศักยภาพการผ่าตัด ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการมากขึ้น โดยมีความร่วมมือจากโรงพยาบาลที่มีศักยภาพผ่าตัดหัวใจทั่วประเทศเข้าร่วม รวมถึงโรงพยาบาลเอกชน จนสามารถช่วยให้ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจได้รับการรักษาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ผลที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ป่วยโรคหัวใจซึ่งขณะนั้นมีการรอคิวผ่าตัดจำนวนมากได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีช่วยลดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตในกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจได้ นอกจากนี้ยังนำมาสู่การพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการทั่วประเทศในการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ นับเป็นโครงการที่ประสบผลสำเร็จอย่างยิ่ง

          “ในการดำเนินโครงการผ่าตัดหัวใจ 8,000 ดวง สปสช.ดำเนินการจัดการเป็นกลุ่มโรคเฉพาะภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มุ่งแก้ปัญหาเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้ ผลที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ป่วยโรคหัวใจจำนวนมากได้รับการผ่าตัดหัวใจ จนสามารถลดคิวการรอผ่าตัดลงได้จนอยู่ในอัตราปกติทำให้ปัจจุบัน สปสช.ได้ยกเลิกการผ่าตัดหัวในให้จัดอยู่ในกลุ่มเฉพาะโรคแล้ว โดยปรับเข้าสู่ระบบการเบิกจ่ายปกติ ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากความร่วมมือทุกฝ่ายร่วมกันในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรตินี้” เลขาธิการ สปสช.กล่าว

          นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวต่อว่า นอกจากโครงการผ่าตัดหัวใจ 8,000 ดวงแล้ว สปสช.ยังได้ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อดูแลผู้ป่วยและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข อาทิ โครงการผ่าตัดตาต้อกระจก 80,000 ราย โครงการผ่าตัดเปลี่ยนไต 20 ราย โครงการบริจาคอวัยวะ 200 ราย โครงการปลูกถ่ายไขกระดูก 80 ราย โครงการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา 400 ราย โครงการจัดตั้งศูนย์การฉายรังสีด้วยเครื่องเร่งอนุภาคให้ศูนย์วชิราลงกรณ์ ธัญบุรี โครงการฟันเทียมพระราชทาน และโครงการดวงตาสดใสเทิดไท้ 84 พรรษามหาราชินี เป็นต้น

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม