เตือน ไข้หวัดนก/กรุงเทพฯ ใน 38จังหวัดเสี่ยงสูง

| |
อ่าน : 1,066

ที่มา:  แนวหน้า

เตือน ไข้หวัดนก/กรุงเทพฯ ใน 38จังหวัดเสี่ยงสูง thaihealth

แฟ้มภาพ

กรุงเทพฯเป็น 1 ใน 38 จังหวัดของประเทศไทยที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดการแพร่ระบาด ของโรคไข้หวัดนก จึงให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ความรู้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การป้องกันและควบคุมโรคแก่ประชาชน

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนและขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการสัตว์ปีกเฝ้าระวังป้องกันและ ควบคุมโรคไข้หวัดนก จากสถานการณ์ทั่วโลก ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีรายงาน จากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ พบมีผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 รายใหม่ 2 ราย ในประเทศจีน และข้อมูลองค์การอนามัยโลก พบผู้ป่วยไข้หวัดนกสายพันธุ์ A (H5N1) 3 ราย และเสียชีวิต 1 รายในประเทศอียิปต์ ขณะที่องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ รายงานพบสัตว์ปีกติดเชื้อใน 64 ประเทศ รวม 8 สายพันธุ์ เป็น H5N1 ใน 15 ประเทศ H5N9 ใน 2 ประเทศ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม มาเลเซีย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยกรุงเทพฯเป็น 1 ใน 38 จังหวัดของประเทศไทยที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดการแพร่ระบาด ของโรคไข้หวัดนก จึงให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ความรู้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การป้องกันและควบคุมโรคแก่ประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งในส่วนของผู้บริโภค ผู้ประกอบการอาหาร ผู้ชำแหละ ผู้ขนย้ายสัตว์ปีก และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่/เป็ด รวมถึงคำแนะนำประชาชนทั่วไป และผู้เดินทางไป ต่างประเทศ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

          สำหรับคำแนะนำ 1.ผู้บริโภค ควร ปรุงสุกก่อนรับประทาน ไข่ต้องไม่มีมูลติดเปื้อน ที่เปลือกควรล้างก่อนนำไปปรุง 2.ผู้ประกอบ อาหาร เลือกซื้อไก่/เป็ดสดไม่มีลักษณะบ่งชี้ ว่าตายด้วยโรค เช่น สีคล้ำ มีจุด เลือดออก ไม่ใช้มือที่เปื้อนจับต้องจมูก ตา ปาก หมั่นล้าง มือบ่อยๆ แยกเขียงสำหรับหั่น 3.ผู้ชำแหละไก่ ต้องไม่ซื้อไก่ที่มีอาการผิดปกติจากการติดเชื้อ เช่น ซึมหงอย, ขนฟู, หน้า, หงอน, เหนียง บวมคล้ำ มีน้ำมูก ขี้ไหล หรือไก่ตายมาชำแหละขาย และไม่ขังสัตว์ปีกรอชำแหละใกล้กัน จะเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เชื้อกลายพันธุ์ได้ ทำความสะอาดกรงและอุปกรณ์สม่ำเสมอด้วยน้ำผงซักฟอก ผึ่งแดดจัด ราดน้ำยาฆ่าเชื้อเดือนละ 1-2 ครั้ง ใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น พลาสติกผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปากจมูก ถุงมือ แว่นตา รองเท้าบู๊ต เปลี่ยนเสื้อผ้ารีบอาบน้ำหลังปฏิบัติงานเสร็จ และซักอุปกรณ์ก่อนนำไปใช้ครั้งต่อไป หากสัตว์ที่ชำแหละ มีลักษณะผิดปกติ ห้ามนำจำหน่าย แจ้งเจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์ตรวจสอบทันที 4.ผู้ขนย้าย งดซื้อสัตว์ จากฟาร์มที่มีสัตว์ตายมากผิดปกติ ล้างทำ ความสะอาดรถในแต่ละวัน และใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายและอาบน้ำหลังขนย้ายเสร็จ 5.เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่/เป็ด หากมีสัตว์ป่วยตาย ให้รีบปรึกษาเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที ต้องไม่นำจำหน่าย และทำลายตามคำแนะนำ อย่างเคร่งครัดป้องกันเชื้อแพร่ไปสัตว์อื่น หรือคน

          การป้องกันโรค ประชาชนให้หลีกเลี่ยง จับสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย ห้ามนำสัตว์ที่ตาย ไปรับประทานหรือให้สัตว์อื่นกิน รีบแจ้ง เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือสาธารณสุขตรวจสอบ ระมัดระวังดูแลเด็กใกล้ชิด ไม่ให้จับอุ้มไก่หรือนก หรือจับสัตว์ปีกที่ตาย ฝึกสุขนิสัยที่ดีให้ล้างมือทุกครั้งหลังจับต้องสัตว์ ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ หลีกเลี่ยงการจับสัตว์ปีกหรือนกธรรมชาติ หากมีอาการป่วยคล้าย ไข้หวัดใหญ่ และเคยสัมผัสสัตว์ปีก รีบพบแพทย์ และแจ้งประวัติสัมผัสสัตว์ปีกหรือแจ้งประวัติเดินทาง ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องจะประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนเกี่ยวกับการ ป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก โดยบุคลากร ทางการแพทย์และสาธารณสุขจะเฝ้าระวังและ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม