สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

| |
อ่าน : 1,714

ที่มา : มติชนออนไลน์

ภาพประกอบจากมติชนออนไลน์

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี thaihealth

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ทรงย้ำการศึกษาพัฒนาคน แนะครูต้องปรับตัวแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ให้ทันโลก

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 ให้แก่ครูผู้มีคุณสมบัติเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 11 ราย จาก 11 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และติมอร์-เลสเต ดำเนินการโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสเปิดงาน ตอนหนึ่งว่า ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ได้รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทั้ง 11 คน จาก 11 ประเทศ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่าครูทั้ง 11 ท่าน เป็นครูที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทเป็นอย่างมาก ตลอดชีวิตการสอนของครูได้อุทิศตัวให้กับลูกศิษย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา จนประสบความสำเร็จในชีวิตและการศึกษาที่สูงขึ้น ข้าพเจ้าอยากจะชี้ให้เห็นจุดสำคัญที่ว่า การศึกษามีความหมายต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยครูมีบทบาทสำคัญ ต้องเตรียมพร้อมทั้งความรู้ ทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเราอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ครูจำเป็นต้องพัฒนาตนเองแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ ต้องตระหนักในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัวที่เกิดขึ้น ไม่เช่นนั้น ครูก็ไม่สามารถติดตามการพัฒนาของนักเรียนได้

การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคน ที่ต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนด้านเทคนิคและระดมทรัพยากร ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาการที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากเวทีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 2558 ที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การสอนของครู ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะการจัดงานในปีนี้ ซึ่งตรงกับการเฉลิมฉลองวันครูโลกปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “อิสรภาพทางการสอน อำนาจการจัดการสอนของครู” จึงเป็นโอกาสอันดีในการเรียนรู้ถึงการทำงานด้านการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ของครูผู้ได้รับรางวัลทั้ง 11 ท่านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560 ทั้ง 11 ประเทศ จะได้รับรางวัลพระราชทาน เหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร โล่ เข็มเชิดชูเกียรติทองคำ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 เหรียญสหรัฐ ดังนี้ 1.มาดามลิม ซง โงว เนการาบรูไนดารุสซาลาม ครูสอนวิชาเคมี ระดับ A-level ที่วิทยาลัยดูไลเพนกิรัน มูด้า อัล-มูตาลี บิลลา (DuliPengiran Muda AI-Muhtadee Billah College) 2.นางดี โส พอน ราชอาณาจักรกัมพูชา ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนประถมคุมร็อกร่อง (Kumroukrong) 3.นายเอนชอน ระมัน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาเมกาวังงี (Mekarwangi Public Elementary School) 4.นางคูนวิไล เคนกิติสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาทองคัง (Thongkang school) กรุงเวียงจันทร์ 5.มาดามฮัจญะห์ ซารีปะ บินดี เอิมบง ประเทศมาเลเซีย ครูสอนทักษะชีวิต คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมอิมเทียน ยายาซัน ทีแรงกานู (IamtiazYayasanTerengganu High School) 6.นายทัน ทุม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ครูสอนภาษาอังกฤษและหลักสูตรร่วมระดับมัธยมโรงเรียน เมืองยัวดายี แคว้นซาเกรง 7.ดร.เฮซุส อินสิลาดา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา โรงเรียนมัธยมแห่งชาติ อัลคาเด กูสทีโล (Alcarde Gustilo Memorial National High School) 8.มาดามสะรับจิต คอร์ บุตรีฮาร์ดิปซิงห์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ครูสอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนประถมแอนเดอสัน 9.นางลีโอโปลดีนา โจนา กูเตเรส สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์กลางประถมศึกษาเซนโฮเซ (S.Jose Basic Education Central School) 10.นางฟาน ถิหนือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ครูสอนภาษาอังกฤษ และหัวหน้าหมวดประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ต่างประเทศ โรงเรียนมัธยมชั้นนำเลอกวิดง (Le Quy Don Gifted School) เมืองดานัง และ 11.นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ประเทศไทย ครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จ.นนทบุรี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม