รู้ได้อย่างไร ว่าลูกกินดี

| |
อ่าน : 563

ที่มา: หนังสือเด็กไทยกินดี อยู่ดี

โดย:   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , แผนงานการเรียนรู้สู่สุขภาวะในสถานศึกษา , คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รู้ได้อย่างไร ว่าลูกกินดี thaihealth

แฟ้มภาพ

เนื่องจากช่วงวัยเรียน เด็กแต่ละคนจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันได้มากพ่อแม่ควรทราบว่า ปริมาณอาหารที่กำหนดไว้ในโภชนาการ เป็นปริมาณเฉลี่ยสำหรับเด็กในแต่ละช่วงอายุ ดังนั้น ปริมาณที่กำหนดในโภชนาการ อาจมากไปหรือน้อยไปไม่เหมาะสมกับลูกของคุณ

คุณสามารถตรวจสอบว่าลูกของท่านได้รับอาหารในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป สังเกตง่ายๆ อย่างหนึ่งก็คือ ดูการเจริญเติบโตของน้ำหนักและส่วนสูงของลูกว่าเหมาะสมตามเกณฑ์อายุ และมีรูปร่างสมส่วนหรือ “ดูดี” หรือไม่ ถ้ารู้สึกว่าลูกของคุณมีน้ำหนักน้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ ควรพิจารณาปรับการกินอาหารของลูก ด้วยการเพิ่มหรือลดปริมาณอาหารในแต่ละหมวดหมู่ให้เหมาะสม

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม