พัฒนาปรับปรุงการตรวจสุขภาพ-ประกันสุขภาพคนต่างด้าว

| |
อ่าน : 2,975

ที่มา : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)

ภาพประกอบจากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)

พัฒนาปรับปรุงการตรวจสุขภาพ-ประกันสุขภาพคนต่างด้าว thaihealth

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงการตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพคนต่างด้าวในประเทศไทย

เมื่อวันก่อน โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าวในประเทศไทยเพื่อนำเสนอโครงร่างงานวิจัย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ดร.นพ. ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาต จากโรงพยาบาลบ้านไผ่ นพ. อภิชาติ รอดสม จากสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 และพญ. วัชรา ริ้วไพบูลย์ จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เข้าร่วมอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโครงร่างและแนวทางการทำวิจัย

โครงการนี้เป็นการวิจัยเพื่อการปรับปรุงการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าวในประเทศไทย โดย HITAP เห็นความสำคัญของการดูแลและการให้บริการด้านสุขภาพคนต่างด้าวในประเทศไทย เนื่องจากคนต่างด้าวมีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพรุนแรงมากกว่าคนในภาคส่วนอื่น สาเหตุมาจากการทำงานประเภท “3D jobs” คือ งานประเภทที่มีความยาก (Difficult) งานที่มีความอันตรายและความเสี่ยงสูง (Dangerous) และงานที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมสกปรก (Dirty) อาทิ กรรมกรในกิจการก่อสร้าง ประมง เกษตร ปศุสัตว์ งานใต้น้ำ เป็นต้น อีกทั้งยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงการบริการและสวัสดิการทางด้านสุขภาพหรือทางด้านสังคม ขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและรักษาตนเอง นอกจากนี้การปรับปรุงรายการการตรวจสุขภาพและชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขยังไม่เป็นปัจจุบัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม