'รางวัลอีสานทองคำ' ผู้นำด้านสุขภาวะ

| |
อ่าน : 1,958

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

\'รางวัลอีสานทองคำ\' ผู้นำด้านสุขภาวะ thaihealth

พิธีมอบรางวัลอีสานทองคำ ประจำปี 2560 แก่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะ 67 ราย ที่ จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ที่โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) เป็นประธานพิธีมอบรางวัลอีสานทองคำ ประจำปี 2560 แก่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะ 67 ราย ในงานรวมพลังผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะภาคอีสานแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ด้วยการพึ่งตนเองตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความยากจนแก้ได้ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ว่า วันนี้ถือเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของพิธีมอบรางวัลอีสานทองคำ ประจำปี 2560 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 หลังจากเครือข่ายองค์กรสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาสังคม ได้ช่วยการสานแนวคิดและรวมพลังการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา จนกระทั่งเกิดรางวัลอันทรงคุณค่าของผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ชื่อว่า “รางวัลอีสานทองคำ”  ซึ่งจะมอบให้แก่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพแห่งแผ่นดินอีสาน จำนวน 67 ราย ที่ทำความดีสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับนักรณรงค์ นักพัฒนาชุมชน นักเคลื่อนไหวสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของคนอีสานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9

ทั้งนี้ สมาคมสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (องค์กรสาธารณประโยชน์) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายสุขภาวะภาคอีสานได้กำหนดประเภทของรางวัลอีสานทองคำ เป็น 5 ประเภท ได้แก่ ผู้นำภาคประชาชน ผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำด้านการปกครอง และผู้นำเยาวชนที่มีคุณสมบัติเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เลิกเหล้าตลอดชีวิต พิชิตความยากจน ดำรงตนแบบพอเพียง มีครอบครัวอบอุ่น มีผลงานสร้างชุมชนเข้มแข็ง เป็นประจำทุกปี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม