สารพัดความเสี่ยงสู่โรคหัวใจและหลอดเลือด

| |
อ่าน : 4,498

ที่มา : หนังสือสะกดรอยปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

สารพัดความเสี่ยงสู่โรคหัวใจและหลอดเลือด thaihealth

ผู้ป่วยหนึ่งในสามของโรคหัวใจและหลอดเลือดเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ เบาหวาน ความดันเลือดสูง คอเลสเตอรอลสูง ความอ้วน

ปัจจัยเสี่ยงหลัก

ความดันเลือดสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดในสมองแตก (hemorrhagic stroke)

ภาวะไขมันผิดปกติ ภาวะที่ร่างกายมีระดับคอเลสเตอรอลรวม คอเลสเตอรอลชนิดแอลดีแอล (LDL-C) และไตรกลีเซอไรด์สูง และระดับคอเลสเตอรอลชนิดเอชดีแอล (HDL-C) ต่ำ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคสมองขาดเลือดจากหลอดเลือดสมองตีบ (ischaemic stroke)

การสูบบุหรี่ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ทั้งในกลุ่มผู้ที่สูบตั้งแต่อายุน้อยและผู้ที่สูบจัด รวมถึงการสูดดมควันบุหรี่จากผู้อื่น

ขาดการออกกำลังกาย เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง (stroke) ร้อยละ 50

ความอ้วน เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และเบาหวาน

บริโภคอาหารไม่เหมาะสม การกินผักและผลไม้น้อยเกินไป เป็นสาเหตุให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ประมาณร้อยละ 31 และหลอดเลือดสมอง ส่วนการบริโภคไขมันอิ่มตัวมากไป เป็นสาเหตุของโรคร้อยละ 11 ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ทั่วโลก

เบาหวาน ทำให้เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 2 เท่า

ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ

สถานะทางเศรษฐกิจต่ำ มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง

ภาวะซึมเศร้า อาการซึมเศร้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ

ภาวะเครียด ความเครียดอย่างเรื้อรังในชีวิต การแยกตัวโดดเดี่ยวจากสังคมและขาดการช่วยเหลือทางสังคม (lack of social support) เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง

ดื่มแอลกอฮอล์ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ วันละ 1-2 แก้ว อาจช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจลงได้ร้อยละ 30 แต่การดื่มหนักส่งผลให้เกิดการทำลายกล้ามเนื้อหัวใจ ความดันเลือดสูงและตับแข็ง

การใช้ยาบางประเภท การกินยาคุมกำเนิดบางชนิด หรือรับฮอร์โมนเสริมเพื่อบำบัดอาการที่ไม่พึงประสงค์เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ

อัตราส่วนของไลโปโปรตีน (Apo B/ ApoA1) เพิ่มขึ้น เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีคอเลสเตอรอลแบบแอลดีแอลในปริมาณสูง

กล้ามเนื้อหัวใจห้องซ้ายล่างหนาผิดปกติ (Left ventricular hypertrophy, LVH) พบว่าเป็นชนวนสำคัญของการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

ปัจจัยเสี่ยงที่หลักเลี่ยงไม่ได้

วัยที่เพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลมากสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือด และหลังอายุ 55 ปี ความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดในสมองแตกจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวทุก 10 ปี

กรรมพันธุ์ ในกรณีที่มีญาติสายตรง เช่น พ่อหรือแม่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมอง ก่อนอายุ 55 ปี ในกรณีของญาติผู้ชายหรือ 65 ปีในกรณีของญาติผู้หญิง

เพศ เพศชายมีอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจสูงกว่าเพศหญิงในวัยก่อนหมดประจำเดือน และมีความเสี่ยงเท่ากันสำหรับการเกิดเส้นเลือดในสมองแตก

ชาติพันธุ์ หรือ เชื้อชาติ จากการศึกษาเปรียบเทียบพบว่า คนแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่เท่ากัน

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม