เตือน ปิดเทอมเด็กเสี่ยงจมน้ำ

| |
อ่าน : 1,503

ที่มา: มติชน

เตือน ปิดเทอมเด็กเสี่ยงจมน้ำ thaihealth

แฟ้มภาพ

ช่วงปิดเทอม เด็กๆออกไปเล่นน้ำตามลำพังเนื่องจากผู้ปกครองไปทำงานหรือไม่มีเวลาดูแล แนะผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิด

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ในช่วงปิดภาคเรียน ผู้ปกครองต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุจนทำให้เด็กจมน้ำเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันการจมน้ำยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กไทย อายุต่ำกว่า 15 ปี ข้อมูลจาก สธ.ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2550-2559) เฉพาะเดือนตุลาคม มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 101 คน ปี 2559 พบเด็กจมน้ำเสียชีวิต 699 ราย เป็นเด็กเพศชายมากกว่าเพศหญิงเกือบ 3 เท่าตัว กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พบ 256 ราย รองลงมา 5-9 ปี พบ 238 ราย และ 10-14 ปี พบ 205 ราย ซึ่งเดือนที่มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด คือ ตุลาคม 78 ราย รองลงมา เมษายน 75 ราย และ มีนาคม 70 ราย ตามลำดับ

          "ข้อมูลเบื้องต้นของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ตั้งแต่เริ่มปิดเทอม (วันที่ 24 กันยายน ถึง 8 ตุลาคม 2560) เพียง 15 วัน พบว่ามี เหตุการณ์เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำ 8 เหตุการณ์ เสียชีวิตถึง 11 ราย กลุ่มอายุที่เสียชีวิตสูงสุด คือ 10-14 ปี ถึง 7 ราย อายุ 5-9 ปี 3 ราย และอายุต่ำกว่า 5 ปี 1 ราย ตามลำดับ ซึ่งสาเหตุของการตกน้ำเสียชีวิตส่วนใหญ่ คือ เด็กเล่นน้ำกับกลุ่มเพื่อน รองลงมาคือ พลัดตกน้ำ จมน้ำ แหล่งน้ำที่มีเด็กจมน้ำมากที่สุด คือ คลองชลประทาน และฝายเก็บน้ำ"

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม