นครสวรรค์เชิดชูคนงดเหล้าครบพรรษา

| |
อ่าน : 1,979

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. 

นครสวรรค์เชิดชูคนงดเหล้าครบพรรษา thaihealth

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์จัด เวทีเชิดชูเกียรติคนหัวใจหิน งดเหล้าครบพรรษาปี 2560

นายสุวิทย์ เดชครุฑ นายอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเวทีเชิดชูเกียรติคนหัวใจหิน แล้วมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคนหัวใจหิน คนเลิกเหล้า ให้แก่ชาวอำเภอโกรกพระ และผู้นำ ที่ร่วมโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก (สสส.) โดยมีนายจอมพล คนโทเงิน ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครสวรรค์กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมโครงการงดเหล้าครบพรรษาชวนคนรักพักตับและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2560 เริ่มจากการจัดเวทีปฏิบัติปฏิญาณตนบวชใจก่อนเข้าพรรษา และการติดตามประเมินเพื่อสุขภาพ โดยเครือข่ายหมอ รพ.สต.บางมะฝ่อ ในพื้นที่ เพื่อเป็นการเสริมกำลังใจจากผู้นำชุมชน อสม. ด้วยการตรวจสุขภาพของผู้ลงชื่องดเหล้าครบพรรษาอย่างต่อเนื่อง ผู้ร่วมเวทีเสวนาประกอบด้วยนายไพศาล เจียนศิริจินดา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคเหนือจังหวัดนครสวรรค์ เป็นวินยากรดำเนินรายการเสวนา นางสาวอุษา เพชรกระต่าย ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า อำเภอโกรกพระ นายประดิษฐ์. จันทร์อ๋อย คนหัวใจหิน ประธานขมรมผู้สูงอายุ นายเฉลียว ดีน้ำ ปธ.อบต.โกรกพระ นายยุทธนา ยันนงค์ ผู้นำชุมชนรูปธรรมงดเหล้า

การจัดเวทีเชิดชูเกียรติคนหัวใจหิน นอกจากจะเป็นการเฝ้าระวังเรื่องสุขภาพ การเข้าถึง เรื่องกฏหมายการซื้อขาย และยังเป็นการให้กำลังใจ ผู้ที่มีความตั้งใจ ลด ละ เลิก ที่สำคัญเป็นฐานข้อมูลอย่างดีที่จะสร้างความต่อเนื่องในการเชื่อมต่อเครือข่ายได้อย่างยั่งยืนในการรณรงค์ ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต่อไปในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม