นครสวรรค์เชิดชูคนงดเหล้าครบพรรษา

| |
อ่าน : 2,195

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. 

นครสวรรค์เชิดชูคนงดเหล้าครบพรรษา thaihealth

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์จัด เวทีเชิดชูเกียรติคนหัวใจหิน งดเหล้าครบพรรษาปี 2560

นายสุวิทย์ เดชครุฑ นายอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเวทีเชิดชูเกียรติคนหัวใจหิน แล้วมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคนหัวใจหิน คนเลิกเหล้า ให้แก่ชาวอำเภอโกรกพระ และผู้นำ ที่ร่วมโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก (สสส.) โดยมีนายจอมพล คนโทเงิน ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครสวรรค์กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมโครงการงดเหล้าครบพรรษาชวนคนรักพักตับและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2560 เริ่มจากการจัดเวทีปฏิบัติปฏิญาณตนบวชใจก่อนเข้าพรรษา และการติดตามประเมินเพื่อสุขภาพ โดยเครือข่ายหมอ รพ.สต.บางมะฝ่อ ในพื้นที่ เพื่อเป็นการเสริมกำลังใจจากผู้นำชุมชน อสม. ด้วยการตรวจสุขภาพของผู้ลงชื่องดเหล้าครบพรรษาอย่างต่อเนื่อง ผู้ร่วมเวทีเสวนาประกอบด้วยนายไพศาล เจียนศิริจินดา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคเหนือจังหวัดนครสวรรค์ เป็นวินยากรดำเนินรายการเสวนา นางสาวอุษา เพชรกระต่าย ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า อำเภอโกรกพระ นายประดิษฐ์. จันทร์อ๋อย คนหัวใจหิน ประธานขมรมผู้สูงอายุ นายเฉลียว ดีน้ำ ปธ.อบต.โกรกพระ นายยุทธนา ยันนงค์ ผู้นำชุมชนรูปธรรมงดเหล้า

การจัดเวทีเชิดชูเกียรติคนหัวใจหิน นอกจากจะเป็นการเฝ้าระวังเรื่องสุขภาพ การเข้าถึง เรื่องกฏหมายการซื้อขาย และยังเป็นการให้กำลังใจ ผู้ที่มีความตั้งใจ ลด ละ เลิก ที่สำคัญเป็นฐานข้อมูลอย่างดีที่จะสร้างความต่อเนื่องในการเชื่อมต่อเครือข่ายได้อย่างยั่งยืนในการรณรงค์ ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต่อไปในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม