โรงเรียน `คำพ่อสอน` สืบสานพระราชปณิธาน

| |
อ่าน : 5,300

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 

โรงเรียน \'คำพ่อสอน\' สืบสานพระราชปณิธาน thaihealth

"โรงเรียนคำพ่อสอน" สานต่อพระราชปณิธาน น้อมนำคำพ่อสอน ไปพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน 4 ภาคสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "โรงเรียนคำพ่อสอน" พร้อมออกแถลงการณ์รวมพลังถวายความกตัญญูแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สานต่อพระราชปณิธานน้อมนำคำพ่อสอน ไปพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนรัก ภูมิใจในตนเอง ไม่ทิ้งศีลธรรม มีปัญญารู้เท่าทันพิษภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ผ่านการจัดการเรียนการสอน

นายบรรเจิดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. กล่าวว่า โรงเรียนคำพ่อสอน เป็นกลุ่มโรงเรียนและครูที่รวมตัวกันเพื่อน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 3 คำสอนหลัก ได้แก่ 1.บ ว ร 2."ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู..." 3.พระบรมราโชวาทในการดำเนินชีวิตมิให้ตกเป็นทาสอบายมุข มาสู่การปฏิบัติเน้นการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด เหล้า เบียร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และบุหรี่ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อนักเรียน

"เครือข่ายโรงเรียนพ่อสอน รวมตัวกันมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วม 360 แห่ง เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนดีมีศีลธรรม โดยจะสานต่อพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาล 9 ใช้ 3 หลักคำพ่อสอนมาขับเคลื่อนด้วยความรัก ความกตัญญูถวายแด่พระองค์ พร้อมกันนี้ได้จัดทำคู่มือโรงเรียนคำพ่อสอนสำหรับให้โรงเรียนเครือข่ายนำไปใช้จัดการเรียนการสอน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สคล.ด้วย"

นพ.โสภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่าปัญหาเหล้าบุหรี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ และไม่มีแค่ในประเทศไทย แต่เป็นปัญหาของทั่วโลกที่พยายามแก้ไข ทั้งนี้ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากสิ่งเล็ก โรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เกิดความสำเร็จ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีรับสั่งต้องระเบิดจากข้างใน ซึ่งการเริ่มต้นจากโรงเรียนก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยทั้งผู้อำนวยการโรงเรียน ครูจะเป็นแบบอย่างที่สำคัญแก่นักเรียน

นอกจากนี้ อยากให้มีการทบทวนแนวทางที่ดำเนินการก่อนหน้า และเสนอให้กำหนดเรื่องนี้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของสถานศึกษา ซึ่งไม่ใช่ยึดติดกับการประเมินแต่ตัวชี้วัดจะเป็นเครื่องมือสะท้อนให้เห็นภาพชัดเจนว่าโรงเรียนขับเคลื่อนโครงการได้ตามเป้าหมายหรือไม่

นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ กรรมการ สสส. กล่าวว่า สสส.ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อมุ่งส่งเสริมไม่ให้มีการดื่มหรือสูบบุหรี่ ให้ความรู้เท่าทันภัย ซึ่งถ้าดูสถิติปริมาณการดื่มเหล้าของคนไทยอายุ 15 ปี ดื่มในเฉลี่ย 7 ลิตรต่อปี เพราะฉะนั้น สิ่งสำคัญต้องขจัดเรื่องนี้ โรงเรียนต้องกล้าคัดค้านสิ่งที่ไม่ดี ต้องกล้าปฏิเสธ

ด้าน นายใจเพชร กล้าจน ประธานเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวว่าการทำให้ชีวิตมีความสุขนั้น สิ่งแรกที่ต้องละเลิกคืออบายมุข เพราะเป็นภัยต่อชีวิตมากที่สุด ที่สำคัญต้องดำรงชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย และพอเพียง พึ่งพาตนเอง ซึ่งความพอเพียงนั้น พสกนิกรชาวไทยโชคดี ได้อาศัยพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างทั้งด้านการคิด การปฏิบัติตนอย่างพอเพียง

ทั้งนี้ การรู้จักประมาณตน พอเพียงก็จะมีความสุข ที่สำคัญการจะแก้ไขปัญหานี้ต้องการคนกล้าที่จะทำดี ขออย่าได้ท้อ ขอให้ครูทุกคนเป็นตัวอย่างที่ดี เพราะเมื่อเด็กเห็นก็จะนำไปปฏิบัติตาม

"น้อมนำพระบรมราโชวาทมาสู่การปฏิบัติเน้นการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งส่งผลต่อนักเรียน" บรรเจิดพร สู่แสนสุข

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • ทำ 10 สิ่งนี้ถูกต้อง ช่วยลดโอกาสเสี่ยงติดโควิด-1 - ทำ 10 สิ่งนี้ถูกต้อง ช่วยลดโอกาสเสี่ยงติดโควิด-1
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม