นมแม่สร้างพลังชีวิตให้ลูก

| |
อ่าน : 1,957

ที่มา : คู่มือแม่ทำงานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดย มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

นมแม่สร้างพลังชีวิตให้ลูก thaihealth

พลังชีวิตในร่างกายและจิตวิญญาณของมนุษย์ซึ่งติดตัวมาแต่เกิด เป็นพลังบริสุทธิ์ที่ไหลเวียนผ่านอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย ชาวจีนโบราณเชื่อว่าการมีสุขภาพดีอยู่อย่างเจริญรุ่งเรืองได้นั้นต้องมีพลังชีวิตที่สมบูรณ์ เหตุใดนมแม่จึงสร้างพลังชีวิตให้กับทารกได้ นั่นเพราะนมแม่เป็นอาหารหยดแรกที่ส่งผ่านจากแม่สู่ลูก เต็มไปด้วยความรัก ความห่วงใย ซึ่งเป็นพลังงานบวกส่งผลให้เพิ่มพูนพลังงานชีวิต

นมแม่...สร้างสายใยสายสัมพันธ์แม่ลูก

การให้ลูกดูดนมแม่ เป็นช่วงเวลาพิเศษสุดที่แม่ลูกได้สัมผัสกัน ใกล้ชิด และสามารถสื่อถึงความรู้สึกทั้งหมดของแม่ถึงลูกโดยไม่ต้องผ่านสื่อกลางใดๆ ก่อให้เกิดความรัก ความผูกพันระหว่างลูกและพ่อแม่ ทำให้ลูกอารมณ์ดี มีความสุข เรียนรู้และปรับตัวทางสังคมได้ดี

นมแม่...ทุนสมองของลูก

เชาว์ปัญญา (IQ) เกิดจากพื้นฐานทางกรรมพันธุ์ที่ได้รับจากพ่อแม่ การเลี้ยงดู และการให้อาหารที่เหมาะสม การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นการให้อาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสมองและส่งเสริมพัฒนาการที่ดี ช่วยสร้างพื้นฐานของเชาว์ปัญญาได้เต็มที่

การอุ้มลูกขึ้นดูดนมแม่เป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสทุกส่วนของลูก ทำให้สมองได้รับสัญญาณประสาทส่งเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ สมองที่ถูกกระตุ้นอยู่บ่อยๆ เช่นนี้ จะเกิดการแตกแขนงของเซลล์ประสาทอย่างมากมาย เพิ่มการเชื่อมโยงของเส้นใยสมอง เส้นประสาทจะรับสัญญาณการเรียนรู้เร็วขึ้น

ความจริงข้อนี้ได้รับการยืนยันจากการวิเคราะห์การศึกษาทั้งหมดขององค์การอนามัยโลก ในปี 2556 เปรียบเทียบกลุ่มเด็กที่ได้รับนมแม่ และกลุ่มเด็กที่ได้นมผสม เมื่อเด็กอายุ 6-23 เดือน พบว่า ในกลุ่มเด็กที่ได้รับนมแม่มีการเพิ่มระดับเชาว์ปัญญาขึ้นโดยเฉลี่ย 3.16 และในกลุ่มทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับนมแม่ มีการเพิ่มระดับเชาว์ปัญญาที่ 5.26 จุด ซึ่งต่างจากกลุ่มทารกที่ได้รับนมผสมอย่างชัดเจน

ระยะเวลาของการให้นมแม่จะสัมพันธ์กับการเพิ่มเชาว์ปัญญา ยิ่งได้รับนมแม่นานกว่า 6 เดือน มีระดับเชาว์ปัญญาสูงกว่าเด็กที่ได้นมแม่น้อยกว่า 6 เดือน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม