แนะชุมชนป้องกันตัวเองจากควันพิษรอบบ่อขยะ

โดย
| |
อ่าน : 3,439

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อน อากาศแห้งทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ง่าย โดยเฉพาะบ่อขยะซึ่งเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและสารพิษ หากเกิดเพลิงไหม้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง

ทั้งในเรื่องของควันไฟ และสารพิษจากการเผาไหม้ หากบ่อขยะดังกล่าวมีการดำเนินการที่ไม่ถูกวิธีและมี การทิ้งขยะมีพิษหรือสารเคมีต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แนะนำผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบๆ บ่อขยะหากเกิดไฟไหม้ เช่น ถ้ามีควันหนา และมีกลิ่นผิดปกติ ให้หาผ้าชุบน้ำสะอาด บิดให้หมาด หรือใช้หน้ากากอนามัยที่ได้รับแจกมาปิดปากปิดจมูกทันที ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งที่ไม่จำเป็น งดบุหรี่ ดื่มน้ำ และล้างมือ ล้างหน้าให้บ่อยขึ้น ใช้ฝาชีปิดอาหารหลังทานเสร็จหรือเก็บให้เรียบร้อย และถ้าฝนตกไม่ควรรองน้ำฝนมาใช้ในช่วงนี้

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวอีกว่า ชุมชนควรสร้างเครือข่ายเตือนภัยในชุมชนโดยจัดอาสาสมัครให้เป็นคนเฝ้าระวัง และแจ้งเตือนเพื่อนบ้านหากเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้บ่อขยะขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ่อขยะอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาบ่อขยะ เช่น พัฒนาบ่อขยะให้เป็นแหล่งผลิตก๊าซชีวภาพ ได้แก่ ก๊าซมีเทนและอื่นๆ ที่สร้างรายได้ให้ชุมชน ซึ่งมีรูปแบบนำร่องที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้อย่างยั่งยืน

 

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม