ปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือด

| |
อ่าน : 5,140

ที่มา : หนังสือสะกดรอยปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือด thaihealth

ปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือด

มีปัจจัยเสี่ยงมากกว่า 300 ชนิด ที่สัมพันธ์ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด อย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกระบุว่า ผู้ที่ป่วยด้วยโรคนี้อย่างน้อยหนึ่งในสาม เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ เบาหวาน ความดันเลือดสูง คอเลสเตอรอลสูง และความอ้วน ซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้ในชีวิตของคนทั่วไป ด้วยเหตุนี้คนทั่วไปที่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้จึงมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นคนฐานะดีหรือไม่ก็ตาม

ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้เกี่ยวข้องกับคนทุกเพศ ทุกวัย และเป็นสิ่งที่สามารถหลีกเลี่ยงปรับเปลี่ยนและควบคุมได้ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์สุขภาพของคนไทยในปัจจุบันกำลังปรากฏแนวโน้มปัจจัยเสี่ยงสำคัญเหล่านี้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น

จากการที่โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นผลจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัยประกอบเข้าด้วยกัน การป้องกันและรักษาให้ได้ผลจึงไม่อาจมุ่งไปที่ปัจจัยอย่างหนึ่งอย่างใด แต่ต้องพิจารณร่วมกันทั้งหมด และต้องป้องกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วัยเด็กไปจนตลอดชีวิตจึงได้ผลดีที่สุด

การกินผักและผลไม้ให้เพียงพอ ออกกำลังกาย หรือมีกิจกรรมทางกายที่มากพอ และไม่สูบบุหรี่ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันจนกล้ามเนื้อหัวใจตาย (myocardial infarction) ได้ถึงร้อยละ 80

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

วาดภาพ  ความสูง  เืพื่อน  พัฒนาศักยภาพ  เรอ  โยคะเด็ก  เนื้อร้าย  เห็นโลกในอย่างที่เป็น  ความดันโลกหิตสูง  Teen Center  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สช. รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ชำนาญการด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คสช. สานพลัง สร้างสุขภาวะ  โรคพิษสุนัขบ้า  สูงขึ้น  สสจ.เลย  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  ช็อกโกแลตซิสต์  เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ  ประสิทธิภาพ  หลอดเลือดหัวใจ  สสส. สุขภาพ สุขภาวะ สร้างสุข thaihealth ผ่านการคัดเลือก บริษัทผู้วิจัยและประเมินผลงาน สื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม ประจำปี 2555  สุขภาพตา  Application  กรทควบคุมโรค  อาหารเสริม  อิทธิพลของสื่อ