ย้ำ ไม่นำสัตว์ปีกป่วยตายมาขาย-รับประทาน

| |
อ่าน : 1,488

ที่มา: สำนักสารนิเทศ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค

ย้ำ ไม่นำสัตว์ปีกป่วยตายมาขาย-รับประทาน thaihealth

แฟ้มภาพ

จากกรณี กระทรวงสาธารณสุขยังคงมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มข้น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดในสัตว์ปีก พร้อมแนะประชาชนหลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ ไม่นำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาชำแหละขายหรือรับประทาน หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

     พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จ.ขอนแก่น  เปิดเผยว่าในขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ถึงแม้ในประเทศไทยไม่มีรายงานการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในคนตั้งแต่ปี  ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน แต่ก็อาจพบความเสี่ยงอันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน การอพยพย้ายถิ่นฐานของสัตว์ปีกตามธรรมชาติ และการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกตามแนวชายแดน  จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก ให้เข้มงวดกับมาตรการการเลี้ยงสัตว์ปีกของปศุสัตว์ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ประชาชนไม่ควรนำมาสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายมาชำแหละขายหรือ รับประทาน  หากพบมีสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรืออาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ทันที เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโดยเร็วที่สุด และควรทำลายซากสัตว์อย่างถูกวิธี  ขอให้ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ ทั้งก่อนและหลังปรุงอาหาร       หากไปตลาดสดให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่มีชีวิต รวมทั้งอุปกรณ์ที่บรรจุสัตว์ หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย และมีประวัติสัมผัสกับสัตว์ปีกให้สวมหน้ากากป้องกันโรค แล้วรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว

   ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำในการป้องกันโรคไข้หวัดนกทางเว็บไซต์สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่กรมควบคุมโรค (http://beid.ddc.moph.go.th) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม