สธ.เผยเหยื่อเหตุไม่สงบชายแดนใต้ “โรคเครียด”

โดย
| |
อ่าน : 1,761

 

สธ.เผยเหยื่อเหตุไม่สงบชายแดนใต้ “โรคเครียด”

 

“หมอสุรวิทย์” เผยเหยื่อเหตุไม่สงบในชายแดนใต้ เป็นโรคเครียด ร้อยละ 9 เสี่ยงเกิดปัญหาสุขภาพจิต ร้อยละ 22

น.พ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดที่โรงแรมลีการ์เดนส์ ที่ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา จากนั้นเปิดประชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์และพยาบาลผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ สตูล ตรัง พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพจิตเขต รวม 60 คน ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อมอบนโยบายการบูรณาการงานสุขภาพจิตในระบบสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหารูปแบบบริการที่สามารถให้การดูแลสุขภาพจิตประชาชนได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมยิ่งขึ้น

น.พ.สุรวิทย์ กล่าวว่า จากการติดตามปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน โดยเฉพาะใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่างพบว่า ค่อนข้างซับซ้อนกว่าพื้นที่อื่นๆ เนื่องจากประชาชนยังคงต้องเผชิญกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี รวมทั้งลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม และประเพณีที่มีลักษณะเฉพาะ ทำให้ประชาชนเกิดความเครียด วิตกกังวล หวาดกลัว และหวาดระแวงในความปลอดภัยและความเสี่ยงในชีวิต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดระบบการเยียวยาจิตใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเป็นการเฉพาะ โดยตั้งศูนย์เยียวยาจิตใจในโรงพยาบาลอำเภอ และโรงพยาบาลจังหวัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ทุกแห่ง จัดนักจิตวิทยา และพยาบาลวิชาชีพ แห่งละ 1-2 คน เพื่อดูแลสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ทั้งผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิต โดยมีศูนย์สุขภาพจิตที่ 15 จ.ปัตตานี และโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์เป็นแม่ข่าย

จากข้อมูลการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต ในกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบในชายแดนใต้ ซึ่งมีผู้ที่ต้องติดตามดูแลจำนวน 4,854 ราย เป็นชาย 3,375 ราย หญิง 1,479 ราย ในจำนวนนี้ มีร้อยละ 9 หรือจำนวน 450 ราย แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคเครียดหลังเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญ เช่นนอนไม่หลับ กระวนกระวาย เห็นภาพเหตุการณ์หลอน ตกใจง่าย ต้องกินยาควบคุมอาการ และมีร้อยละ 22 หรือ 1,087 ราย เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งจากการติดตามเยียวยาอย่างต่อเนื่องโดยทีมสหวิชาชีพพบว่า ความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตลดลงร้อยละ 83 แต่อย่างก็ตามการเข้าไปดูแลในพื้นที่ยังมีข้อจำกัด จะต้องใช้วิธีบูรณาการร่วมกับงานอื่น

นอกจากนี้ ในพื้นที่ดังกล่าวนี้ ยังพบปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต จากการใช้สารเสพติดประมาณร้อยละ30 ของผู้ป่วยจิตเวชทั้งหมด ซึ่งจะต้องนำผู้ที่เสพมาบำบัดรักษาให้เป็นปกติ และเร่งให้ความรู้ ทักษะชีวิตเพื่อป้องกันในกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งผลสำรวจสุขภาพจิตในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง พบปัญหาที่น่าเป็นห่วงคือ ระดับสติปัญญา หรือไอคิวของเด็กวัยเรียนในบางจังหวัดอยู่ในระดับต่ำกว่าพื้นที่อื่น ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย เช่น ภาวะโภชนาการ การเลี้ยงดู รวมทั้งเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ อาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงระบบการเรียนรู้ของเด็ก

ได้กำชับให้ผู้บริหารในพื้นที่ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยเร่งดำเนินการ 2เรื่อง คือ 1.ด้านโภชนาการ ให้เพิ่มการกระจายเกลือไอโอดีนให้เด็กและหญิงตั้งครรภ์ 2.เสริมสร้างความสัมพันธ์ครอบครัวตามโครงการของกรมสุขภาพจิตคือ กิน กอด เล่น เล่า เริ่มต้นจากการกินให้ถูกสุขลักษณะ ครบ 5 หมู่ พ่อแม่กอดสัมผัสลูก เพิ่มความสัมพันธ์ในครอบครัว เล่นให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ที่เหมาะสม และเล่านิทานเสริมสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้แก่เด็ก เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษาต่อไป

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม