พัฒนาแอปพลิเคชัน 'RDU รู้เรื่องยา'

| |
อ่าน : 8,950

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

พัฒนาแอปพลิเคชัน \'RDU รู้เรื่องยา\' thaihealth

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ 5 หน่วยงานร่วมกันพัฒนา Application "RDU รู้เรื่องยา" ประชาชนเข้าถึงง่าย ใช้ยาอย่างปลอดภัย ด้วยสมาร์ทโฟน เร่งทดสอบระบบหวังส่งมอบข้อมูลยาฉบับสมบูรณ์เป็นของขวัญปีใหม่ 2561 แก่ประชาชน

กระทรวงสาธารณสุขจึงจับมือกับอีก 5 หน่วยงาน คือ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet), คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันพัฒนานวัตกรรม Mobile Application “RDU รู้เรื่องยา” การทำแอพพลิเคชั่น "RDU รู้เรื่องยา" เป็นความพยายามของเภสัชกรและแพทย์ในเครือข่าย ที่ช่วยกันจัดทำข้อมูลยาของประเทศที่มีมาตรฐาน ทันสมัย และเป็นหนึ่งเดียว เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้ยาแก่ประชาชนชาวไทยให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งต่อไปประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลยาได้ง่าย เพียงใช้โทรศัพท์สมาร์โฟนในมือ สแกน QR Code บนซองยา ระบบจะเก็บข้อมูลการใช้ยาส่วนบุคคลไว้ในมือถือ มีระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลากินยา มีระบบเตือนเมื่อได้รับยาที่เคยแพ้ หรือได้รับยาใหม่ที่อาจมีปัญหาตีกันกับยาเก่า สามารถแจ้งบุคลากรผู้สั่งและจ่ายยาได้ในทันที  เป็นการป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากยาที่รุนแรง

พัฒนาแอปพลิเคชัน \'RDU รู้เรื่องยา\' thaihealth

นอกจากนี้ Mobile Application "RDU รู้เรื่องยา" ยังจะกลายเป็นแหล่งข้อมูลหลักด้านยาให้ประชาชนสามารถอัพเดทข้อมูลด้านยาที่ถูกต้องได้จาก APP นี้ได้ ขจัดปัญหาข้อมูลลวง โฆษณาชวนเชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง และสมุนไพรยาที่มีเกลื่อนตามสื่อสังคมออนไลน์ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่รู้ไม่เท่าทัน บางรายได้รับผลรุนแรงถึงขั้นพิการ เสียโฉมและเสียชีวิต ซึ่งขณะนี้แอพพลิเคชั่นมีข้อมูลยาแล้วกว่า 700 รายการ อยู่ระหว่างการทดสอบความสมบูรณ์ เพื่อมอบความรู้เรื่องยาเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2561 แก่ประชาชน Mobile Application “RDU รู้เรื่องยา” นี้ เป็นอีกหนึ่งแอพพลิเคชั่นจากหน่วยงานภาครัฐที่นำร่องงาน Health Tech ของเมืองไทย โดยได้ออกแบบและพัฒนาสถาปัตยกรรม ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรด้านสาธารณสุข จนสามารถสร้างระบบบริหารจัดการเนื้อหา สามารถรองรับบริการผ่านสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์สื่อสารทุกรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ใช้งานมีส่วนร่วมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลยาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม App “RDU รู้เรื่องยา” จะกลายเป็นอนาคตของระบบยาไทย เพราะต่อไปจะมีการเชื่อมต่อข้อมูลยาของประชาชนกับสถานพยาบาลเมื่อผู้ป่วยเข้ารักษาตัว เพื่อทำให้ได้รับยาอย่างต่อเนื่องถูกต้อง และหลีกเลี่ยงการได้ยาซ้ำซ้อน เกินขนาด หรือขัดขวางการรักษา เพิ่มความปลอดภัยด้านยาให้แก่ผู้ป่วยมากขึ้น ส่วนข้อกังวลว่า ใช้ Mobile Application แล้วข้อมูลจะถึงประชาชนจริงหรือ คงไม่ต้องห่วงมาก เพราะจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจเมื่อปี 2559 พบประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปกว่า 62 ล้านคน ครึ่งหนึ่งเป็นผู้ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน  และมีอัตราการใช้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยสมาร์ทโฟนกลายเป็นอุปกรณ์คู่กายที่จำเป็นเพราะคนไทยมักใช้สมาร์ทโฟนในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ โดยใช้มากที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม