บริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนยั่งยืน

| |
อ่าน : 2,231

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

บริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนยั่งยืน ครั้งที่ 3 thaihealth

จัดเวทีเสวนาการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3

วันที่ 26 กันยายน 2560 นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการเสวนาการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ที่โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ อุบัติเหตุทางถนนของโลก รวมทั้งประเทศไทย มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และผู้พิการเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยอย่างมิอาจประเมินค่าได้ รายงานการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า 15,000 ราย (ปี 2553 รายงานอย่างเป็นทางการต่อองค์การอนามัยโลก 13,766 ราย โดยองค์การอนามัยโลกเสนอรายงานปรับปรุงประมาณการรายงานเป็น 26,312 ราย) ส่วนผู้มาใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถประมาณ 15,000 ราย และรัฐบาลได้ประกาศให้การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเป็น "วาระแห่งชาติ" ในสถานการณ์ปัจจุบัน การรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนนับว่าเป็นแผนแม่บทของชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน มีเป้าหมายลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ำกว่า 10 คน ต่อประชากรแสนคนในปี 2563 ได้กำหนดเป็นมาตรการหลัก 8 ประการ ได้แก่  ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และขับขี่ยานพาหนะ ปรับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะให้ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตราย ยกระดับมาตรฐานยานพาหนะให้ปลอดภัย พัฒนาสมรรถนะของผู้ขับขี่ยานพาหนะ พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การรักษาและฟื้นฟูผู้บาดเจ็บ พัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนของประเทศให้มีความเข้มแข็งโดยมีเป้าหมายให้ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต้องลดลง

หน่วยงานหลักที่ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจครั้งนี้ประกอบด้วย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  และบริษัทคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาดำเนินการจัดทำแผนงานเพื่อป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

รับสมัคร  ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ  รถไขลาน  จ้างเหมารักษาความปลอดภัย  หมอนวดตาบอด  แสบคอ  วัฒนธรรมตะวันตก  หมัน  เปลี่ยนเมือง  สสส.สปอร์ตลีดเดอร์ฯ รุ่น 2  เซ็กซ์  ความรักยิ่งแบ่งปัน ยิ่งงอกงาม  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ฤดูฝน สุขภาพหน้าฝน ระบบทางเดินหายใจ ปอดอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคท้องเสีย โรคหวัด หน้ากากอนามัย มีไข้ มีน้ำมูก ไอจาม ไข้เลือดออก แพ้ยา เชื้อไวรัส ท้องร่วง สวมหน้ากาก แอโรบิก วิ่ง เดิน ขี่จักรยาน ทำให  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ในห้องเรียน  ค่ำคืนแห่งวัฒนธรรมไทย  วันธรรมสวนะ  การคุ้มครอง  โภชนาการทางอาหาร  ผลไม้เพื่อสุขภาพ  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม