ห้องเรียนแสนสนุก

| |
อ่าน : 4,273

ที่มา : มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย 

ห้องเรียนแสนสนุก thaihealth

ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไปกว่าการที่ “ห้องเรียนที่น่าเบื่อ” กลายเป็น “ห้องเรียนแสนสนุก” สังเกตได้จากแววตาที่เปี่ยมประกายอยากรู้อยากเห็นและรอยยิ้มกว้างๆ เสียงหัวเราะดังๆ ของเด็กนักเรียน เมื่อสนุกในการเรียนรู้ ก็แน่นอนว่าเด็กจะเข้าใจ จดจำ ฝึกฝน สืบค้น ต่อยอด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น

ครูทุกคนในยุคนี้ สามารถเป็นผู้สร้างห้องเรียนแบบนั้นได้ โลกอินเทอร์เน็ตเปิดให้ครูได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ เครื่องไม้เครื่องมือ เพื่อนครูด้วยกันที่พร้อมจะมาแบ่งปัน มีสื่อรูปแบบใหม่ๆ ที่ครูสามารถนำมาปรับใช้ในห้องเรียนได้ เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในห้องเรียนไทย คือการประยุกต์ใช้นวัตกรรมสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ที่คุณครูส่วนหนึ่งได้นำมาบอกเล่าแบ่งปันในพื้นที่ออนไลน์ Facebook Fanpage/TT-Teacher Training for Digital and Media Literacy 

ห้องเรียนแสนสนุก thaihealth

ห้องเรียนแสนสนุก thaihealth

ห้องเรียนแสนสนุก thaihealth

 

ห้องเรียนแสนสนุก thaihealth

ห้องเรียนแสนสนุก thaihealth

จากตัวอย่างของโรงเรียนแกนนำภายใต้โครงการฯ จะเห็นว่าการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสื่อดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนไม่ใช่เรื่องยากเลยสักนิด ขอให้ครูเริ่มที่จะใช้มัน ยิ่งใช้ยิ่งสนุก ยิ่งบูรณาการ ยิ่งเก่ง มาช่วยกันสร้างห้องเรียนให้สนุกด้วยนวัตกรรมสื่อดิจิทัลกันนะคะ ติดตามตัวอย่างและแนวทางการขยายผลในห้องเรียนได้ที่ Facebook Fanpage/TT-Teacher Training for Digital and Media Literacy

โครงการฯ นี้ มีชื่อเต็มๆ ว่า โครงการพัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์ แกนนำเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง ภายใต้การดำเนินงานของ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการฯ จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ในปี 2560 นี้ทางโครงการฯ ได้จัดอบรมให้กับครูไทยทั่วประเทศไปแล้วมากกว่า 400 คน  ในหัวข้อ “การส่งเสริมศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน” โดยรูปแบบการอบรม จะใช้กระบวนการ Active learning ให้ครูร่วมทำกิจกรรม ร่วมคิด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำงานเป็นทีม สร้างชิ้นงานร่วมกัน เนื้อหาในการอบรมครอบคลุมหัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อ ภัยและความเสี่ยงออนไลน์ ความเป็นพลเมืองเชิงรุกในยุคดิจิทัล DQ (Digital Intelligence Quotient) หรือทักษะความฉลาดทางดิจิทัล ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล หลังจากที่ทางโครงการฯ ได้ทำการอบรมครูทั่วทั้ง 4 ภูมิภาคแล้ว มีครูให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปบูรณาการในชั้นเรียนได้อย่างน่าประทับใจ ดังที่ได้นำตัวอย่างบางตอนมาให้ชมกันค่ะ

ครูท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือต้องการนำไปอบรมที่โรงเรียน สามารถติดต่อได้ที่ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย www.inetfoundation.or.th โทรศัพท์ 02-8601358 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม