พอ.สว.จ.ร้อยเอ็ด ออกให้บริการประชาชน

| |
อ่าน : 1,517

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

พอ.สว.จ.ร้อยเอ็ด ออกให้บริการประชาชน thaihealth

ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการออกปฏิบัติงานของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) เดือนกันยายน ที่โรงเรียนบ้านเหล่ายูง หมู่ที่ 13 ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอ.สว. ปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนที่อยู่ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม ในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค บริการด้านทันตกรรม ทุกเดือน

          สำหรับบ้านหนองบัวเลิง หมู่ที่ 13 ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด 29 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน 12 กิโลเมตร การคมนาคมมีถนนลาดยางถึงหมู่บ้าน มีจำนวนหลังคาเรือน 145 หลังคาเรือน ประชากรทั้งหมด 444 คน เป็นชาย 209 คน หญิง 235 คน มีโรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง ครู 10 คน นักเรียน 124 คน

          ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง โดยตำบลโคกล่าม มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกล่าม เมื่อเกิดมีการเจ็บป่วย ประชาชนจะเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสุขภาพตำบล โคกล่าม โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน และโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตามลำดับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม