อสม. ช่วยคนให้เลิกสูบบุหรี่

| |
อ่าน : 2,789

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND

ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND

อสม. ช่วยคนให้เลิกสูบบุหรี่ thaihealth

จัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ “พัฒนาและสนับสนุนให้ อสม. มีสมรรถนะในการช่วยคนให้เลิกสูบบุหรี่” ปี พ.ศ. 2560

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นำโดย ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ ผู้จัดการโครงการฯ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ “พัฒนาและสนับสนุนให้ อสม. มีสมรรถนะในการช่วยคนให้เลิกสูบบุหรี่” ปี พ.ศ. 2560 ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ คือ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ นางสาวรษา รวิสานนท์ ผู้ประสานงานหลักจากโรงพยาบาลคอนสวรรค์ ในวันที่ 5 กันยายน 2560

อสม. ช่วยคนให้เลิกสูบบุหรี่ thaihealth

โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน รพ.สต. ผู้นำชุมชน และแกนนำ อสม. เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 45 คน จากพื้นที่ 6 ตำบล ให้เกิดแนวคิดในการพัฒนางานเดิม สร้างนวัตกรรมใหม่ในการช่วยคนเลิกบุหรี่ และ ในวันที่ 11 – 14 กันยายน 2560 ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้ แก่ อสม. ในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเนินมะปราง และอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ นายเสถียร ทองโต ผู้ประสานงานหลักจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน รพ.สต. / PCU. จำนวน 28 แห่ง และ อสม. เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 844 คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติ จาก สาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ์ สาธารณสุขอำเภอเนินมะปราง และสาธารณสุขอำเภอวังทอง มาเป็นประธานในพิธี และกล่าวให้กำลังใจแก่อสม.ที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม