เริ่มพิมพ์ชื่อสารพิษบนซองบุหรี่

โดย
| |
อ่าน : 4,330

เริ่มพิมพ์ชื่อสารพิษบนซองบุหรี่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าบุหรี่ซิกาแร็ตต้องจัดพิมพ์จากต้นฉบับที่ได้รับจากสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น 

เริ่มพิมพ์ชื่อสารพิษบนซองบุหรี่

นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงการบังคับใช้ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสุขภาพของประชาชนและการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ดังนี้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลอดควันบุหรี่การแสดงข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือจูงใจให้บริโภค หรือการแสดงข้อความเกี่ยวกับสารพิษหรือสารก่อมะเร็งในฉลากของบุหรี่เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่

น.พ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 15 พ.ศ.2554 เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงคำหรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือจูงใจให้บริโภค ในฉลากของบุหรี่ซิกาแร็ต บุหรี่ซิการ์ ยาเส้น หรือยาเส้นปรุง มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค.2555 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 16 พ.ศ.2554 เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขโดยจะมีผลใช้บังคับวันที่ 25 เม.ย.นี้เป็นต้นไป โดยบุหรี่ซิกาแร็ตต้องเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่ทั้งหมด

น.พ.พรเทพกล่าวว่า ข้อความที่ระบุคือ 1.บุหรี่ซิกาแร็ต ที่ผลิตหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องจัดให้มีฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับสารพิษหรือสารก่อมะเร็ง 10 แบบคละกันไป 2.การพิมพ์ชื่อสารพิษและสารก่อมะเร็งสามารถพิมพ์ชื่อสารพิษหรือสารก่อมะเร็งแบบเดียวกันทั้งสองด้าน หรือพิมพ์ชื่อสารพิษหรือสารก่อมะเร็งคละแบบกันได้ 3.ขนาดพื้นที่อย่างน้อยที่สุดที่บังคับให้ต้องแสดงข้อความเกี่ยวกับสารพิษและสารก่อมะเร็ง ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด การพิมพ์ฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับสารพิษหรือสารก่อมะเร็ง ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าบุหรี่ซิกาแร็ตต้องจัดพิมพ์จากต้นฉบับที่ได้รับจากสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น

"เมื่อประกาศบังคับใช้มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนผู้ขายเมื่อไม่ปฏิบัติตามประกาศ กระทรวงฯ มีความผิดมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท หากผู้ใดพบการกระทำความผิดตามประกาศสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลฮอตไลน์ โทร. 1422 และศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค โทร. 0-2590-3333" อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าว

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม