ปลุกจิตสำนึกเยาวชน ประกวดคลิปลด “สปีด” สร้างสังคมไร้อุบัติเหตุ

| |
อ่าน : 1,823

ที่มา : เว็บไซต์ไทยพีอาร์

ภาพประกอบจาก Drive DD United

ปลุกจิตสำนึกเยาวชน ประกวดคลิปลด “สปีด” สร้างสังคมไร้อุบัติเหตุ thaihealth

ธนชาตประกันภัยปลุกจิตสำนึกเยาวชน-เปิดเวที Drive DD United season 3ประกวดคลิปลด “สปีด” สร้างสังคมไร้อุบัติเหตุ

ธนชาตประกันภัย จับมือ คปภ.-สสส.-สคอ. ปลุกจิตสำนึกเยาวชน รณรงค์ลดความเร็วจากการขับขี่ มุ่งสร้างสังคมไร้อุบัติเหตุ ชวนนักศึกษาแสดงพลังผลิตคลิปวิดีโอส่งประกวดกับโครงการ "Drive DD United season 3" หัวข้อ "คิดเพื่อจิตสำนึก สร้างสรรค์เพื่อรักษาทุกชีวิต ให้ลดสปีดบนถนน" ชิงทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมโอกาสโชว์ผลงานใน "ADFEST 2018" เวทีโฆษณาที่เก๋าที่สุดแห่งเอเชีย-แปซิฟิค มูลค่ารางวัลรวมกว่า 200,000 บาท เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง 25 ต.ค. ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ : Drive DD United

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนชาตประกันภัย ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการรับประกันอุบัติเหตุรถยนต์ตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในแต่ละปีจึงเห็นความสำคัญในการร่วมกันป้องกันและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน อันเป็นที่มาของโครงการ "Drive DD United season 3" ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ อายุไม่เกิน 25 ปี ไม่จำกัดชั้นปีซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสูงสุดร่วมแสดงพลังคนรุ่นใหม่ "คิด" และ "ทำ" คลิปวิดีโอส่งประกวด โดยปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในหัวข้อ "คิดเพื่อจิตสำนึก สร้างสรรค์เพื่อรักษาทุกชีวิต ให้ลดสปีดบนถนน" หวังให้กิจกรรมดังกล่าวช่วยสร้างจิตสำนึกในการขับขี่รถยนต์ให้กับเยาวชนทั้งในฐานะผู้รับสื่อและในอนาคตหลายคนอาจเติบโตขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสื่อสู่สาธารณะและกลายเป็นกำลังสำคัญในการช่วยปลูกฝังจิตสำนึกในการสร้างสังคมไร้อุบัติเหตุอย่างยั่งยืน สำหรับปีนี้ ธนชาตประกันภัย ได้รับความร่วมมือจาก 3 หน่วยงาน ร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ปลุกจิตสำนึกเยาวชน ประกวดคลิปลด “สปีด” สร้างสังคมไร้อุบัติเหตุ thaihealth

นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนน นับเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกประเทศกำลังเผชิญอยู่และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในฐานะที่ คปภ. ดูแลกำกับธุรกิจภาคอุตสาหกรรมประกันภัยและรับนโยบายตรงจากภาครัฐบาล ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนระดับชาติ ที่นอกจากออกมาตรการดูแลผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับการช่วยเหลือเมื่อประสบอุบัติเหตุแล้ว ยังร่วมมือกับภาคธุรกิจประกันภัยส่งเสริมและรณรงค์เพื่อลดอุบัติภัยบนถนน ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัยด้วย จึงเชื่อมั่นว่าโครงการ"Drive DD United season 3" จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น และลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อีกทาง

ด้าน นายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศ มีมูลค่ามหาศาล มากกว่า 5 แสนล้านบาท/ปี คิดเป็นร้อยละ 6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เนื่องจากคนไทยเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางถนนมากเป็นอันดับ 2 ของโลก และเยาวชนคือกลุ่มที่เสียชีวิตมากที่สุด โดยร้อยละ 80 เกิดจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ และ ทุก 24 นาทีมีคนเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางถนน1 คน นั่นหมายความว่า มีครอบครัวที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักอยู่ทุกวัน ดังนั้นการที่ทุกภาคส่วนร่วม "สร้างจิตสำนึกความปลอดภัย" ในการใช้รถใช้ถนนเป็นเรื่องสำคัญ โดยต้องร่วมมือกันป้องกันอุบัติเหตุอย่างจริงจัง และเชื่อว่าจะลดปัญหาความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศในอนาคตได้อย่างชัดเจน

ขณะที่ นางสาวสุพัฒนุช สอนดำริห์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การที่ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ลดอุบัติเหตุและสร้างวินัยจราจรถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะการรณรงค์เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้ และค่านิยม ทั้งยังช่วยสร้างความเข้าใจในตัวบทกฎหมายและบทบาทหน้าที่ของการมีวินัยจราจรในวงกว้าง แต่ความยากอยู่ตรงที่แผนงานการสื่อสารจะพัฒนาสอดรับไปกับกลไกหลักอีกหลายเรื่องที่เป็นกลไกของการแก้ปัญหาจริงในการทำงานลดอุบัติเหตุทั้งในระดับองค์กร ชุมชน หน่วยงาน และสังคมได้จริงมากน้อยแค่ไหน ซึ่งหากทุกองค์ประกอบขับเคลื่อนไปพร้อมกัน โอกาสที่จะลดอุบัติเหตุในภาพรวมก็จะยิ่งสูงมากขึ้น

ปลุกจิตสำนึกเยาวชน ประกวดคลิปลด “สปีด” สร้างสังคมไร้อุบัติเหตุ thaihealth

ทั้งนี้ โครงการ "Drive DD United season 3" จะเปิดรับสมัครเป็นประเภททีม ทีมละไม่เกิน 3 คน ส่งผลงานคลิปความยาวไม่เกิน 1 นาที การตัดสินแบ่งเป็น 2 รอบ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในวงการครีเอทีฟ โปรดักชันและวงการสื่อระดับแถวหน้าของไทยเป็นกรรมการ ดังนี้ รอบคัดเลือก คัดเลือกคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดให้เหลือเพียง 20 ทีมที่ดีที่สุดเพื่อทำ Workshop กับ 4 Speakers ชื่อดังของเมืองไทย พร้อมรับทุนสนับสนุนจากธนชาตประกันภัยทีมละ 10,000 บาท เพื่อนำคลิปวิดีโอกลับไปพัฒนาให้สมบูรณ์ รอบตัดสิน ผู้สมัคร 20 ทีมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ

รางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทคลิปวิดีโอด้านผลงานสร้างสรรค์ (Creativity) จำนวน 3 รางวัล และประเภทคลิปวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้ชม (Popularity) จำนวน 1 รางวัล ผู้ชนะการประกวดทั้ง 2 ประเภท จะได้รับทุนการศึกษามูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ที่สำคัญมีรางวัลพิเศษสำหรับผู้ชนะเลิศด้านผลงานสร้างสรรค์ (Creativity) โดยธนชาตประกันภัยจะส่งไปดูงาน ASIA PACIFIC ADVERTISING FESTIVAL 2018 (ADFEST 2018) เวทีโฆษณาที่เก๋าที่สุดแห่งเอเชีย-แปซิฟิค และส่งผลงานประกวดให้ในประเภท New Director Lotus มูลค่ารางวัลรวมทั้งสิ้นกว่า 200,000 บาท

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้แล้ววันนี้ถึง 25 ต.ค. 2560 ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : Drive DD United

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม