ลิเกเยาวชนรณรงค์เลิกสูบบุหรี่

| |
อ่าน : 1,359

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ลิเกเยาวชนรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ thaihealth

ภาพจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

          ลิเกเยาวชนศิลปินพื้นบ้านรุ่นใหม่ รวมตัวแสดงลิเกเพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ เพื่อผลดีต่อสุขภาพ และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วงปรับราคาสูงขึ้นของบุหรี่จากภาษีที่ปรับตัวสูงขึ้น

          กิจกรรมดีๆในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดขึ้น ณ ลานถนนคนเดินเทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะหิน จังหวัดพิจิตร กลุ่มลิเกเยาวชนศิลปินลิเกรุ่นใหม่ของจังหวัดพิจิตร กว่า 20 คน รวมตัวจัดแสดงลิเกเพื่อเป็นการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ของประชาชนทั้งในบ้านและสถานที่สาธารณะ โดยการแสดงมีเนื้อหาถึงพิษภัยของบุหรี่ที่เป็นอันตรายต่อผู้สูบเอง และผู้ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งส่งผลเสียโดยตรงเรื่องของสุขภาพที่เสื่อมโทรม โรคร้ายที่เกิดขึ้นกับผู้สูบ เป็นการสื่อความหมายให้ประชาชนที่รับชมตระหนักถึงความสำคัญของพิษภัยจากบุหรี่ เพื่อสร้างจิตรสำนึกให้ผู้สูบบุหรี่เดิมให้ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ และเป็นการป้องกันการเริ่มสูบบุหรี่ของเยาวชน ซึ่งเสี่ยงที่จะเป็นผู้สูบหน้าใหม่ พร้อมกันนี้ยังสอดแทรกเนื้อหาถึงความสิ้นเปลืองของการสูบบุหรี่ที่ผู้สูบต้องซื้อบุหรี่ซึ่งมีราคาแพงจากภาษีที่ปรับสูงขึ้นในขณะนี้อีกด้วย

          หลังการแสดงลิเกเยาวชน ได้มีการร่วมพูดคุยถึงพิษภัยของบุหรี่โดยนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ที่แสดงให้เห็นถึงผลเสียของบุหรี่วนพื้นที่จังหวัดพิจิตร ที่สำรวจพบว่าอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรจังหวัดพิจิตร ในปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 19.31 หรือ 84,897 คน ซึ่งโดยสถิติมีผู้สูบบุหรี่หนึ่งในสามที่สูบระยะยาว เท่ากับ 28,299 คน ที่จะเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร

          สำหรับการแสดงของลิเกเยาวชน เป็นหนึ่งในกิจกรรมในโครงการสื่อวัฒนธรรม ลิเกร่วมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ที่จัดขึ้นโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สมาคมลิเกตะพานหินจังหวัดพิจิตร เทศบาลเมืองตะพานหิน และชมรมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดพิจิตร

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม