เล็งออกกฏรถสาธารณะ "ติดเข็มขัดนิรภัย" ลดเจ็บตายอุบัติเหตุ

โดย
| |
อ่าน : 4,524

 

วิทยา” เสนอนายกรัฐมนตรี เข้มงวด 4 มาตรการลดปัญหาเจ็บ-ตายจากอุบัติเหตุจราจรของประเทศ ทั้งการใส่หมวกกันน็อค คาดเข็มขัดนิรภัย การควบคุมการขายการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการขับรถเร็ว โดยเตรียมเสนออีก 3 มาตรการใหม่ คือให้เพิ่มจำนวนเครื่องตรวจจับความเร็ว ออกกฎหมายบังคับให้รถโดยสารสาธารณะทั้งรถตู้ รถทัวร์ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยให้ครบทุกเบาะที่นั่งก่อนต่อทะเบียน และห้ามขาย ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางสาธารณะ

นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ คมนาคม สาธารณสุข ปภ. สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส. เพื่อประเมินผลการลดอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา โดยเมื่อเทียบเทศกาลสงกรานต์ในปี 2554 พบว่าปีนี้ทั้งจำนวนการเกิดอุบัติเหตุและจำนวนผู้บาดเจ็บลดลง แต่จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เนื่องจากอุบัติเหตุมีความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุอันดับหนึ่งเกิดมาจากปัญหาเมาแล้วขับ ร้อยละ 39 รองลงมาได้แก่ขับรถเร็วร้อยละ 22 ปัญหาง่วงหลับใน มีวัตถุอันตรายอยู่ข้างทางถนน และการไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันหรือลดความรุนแรงการบาดเจ็บ คือหมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย จะต้องเพิ่มการความเข้มงวดมาตรการต่างๆ ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดปี เพื่อให้ไทยก้าวสู่เป้าหมายลดการเจ็บตายให้เหลือครึ่งหนึ่งตามเป้าหมายองค์การสหประชาชาติในพ.ศ. 2563 และตามนโยบายของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

นายวิทยา กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีข้อเสนอในการควบคุมป้องกันปัญหาอุบัติเหตุจราจร 2 ประการ ประการแรกคือเน้นหนักแก้ไขปัจจัยเสี่ยงหลัก 4 เรื่องที่มีอยู่เดิมแล้วอย่างเข้มงวด ได้แก่ 1. การรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ตั้งเป้าให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 ต่อปี ซึ่งข้อมูลล่าสุดพบประชาชนใช้น้อยมากเพียงร้อยละ 46 โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตไม่สวมมากกว่าร้อยละ 80 2. ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ปลอดเหล้า ห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี 3. การคาดเข็มขัดนิรภัย 4. ไม่ขับรถเร็ว และประการที่สอง คือการเพิ่มมาตรการใหม่ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ครอบคลุมและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

นายวิทยากล่าวต่อว่า มาตรการใหม่ที่จะเสนอเพิ่มเติมนั้น ที่ประชุมได้เสนอ 3 เรื่อง ได้แก่ 1. เพิ่มกฎหมายใหม่ โดยบังคับให้รถตู้สาธารณะ รถทัวร์ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ก่อนต่อทะเบียน โดยให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินการออกเป็นกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ.2552 2. เสนอให้ท้องถิ่นนำเงินค่าปรับผู้กระทำผิดกฎจราจรมาใช้จัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็วรถให้มากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมายังมีไม่เพียงพอ และ 3. ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ห้ามขาย ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดบนทางสาธารณะ ซึ่งได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขจะออกกฎกระทรวงเพิ่มห้ามดื่มบนยานพาหนะ เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีและที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ประกาศใช้ต่อไป

ทั้งนี้ ในการกระตุ้นให้ประชาชนใช้เข็มขัดนิรภัยและหมวกนิรภัย จะเสนอให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข จะให้เป็นหน่วยงานนำร่อง บังคับใช้ในผู้ขับขี่รถเข้าออกกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัดที่อยู่ในภูมิภาคทุกแห่ง โดยจะเริ่มรณรงค์ในเดือนพฤษภาคมนี้ นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้สสส.จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากประชาชน ผู้ใช้รถทุกประเภท เพื่อหาแนวทางแก้ไข รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยทางถนน ให้มีการแจ้งจุดเสี่ยง จุดอันตราย ทั้งนี้เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรได้ตรงจุดที่สุด นายวิทยากล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์astv ผู้จัดการ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม