สธ.เปิดตัวนวัตกรรมดูแลเด็กแรกเกิด

โดย
| |
อ่าน : 7,007

สธ.เปิดตัวนวัตกรรม ช่วยผู้ปกครอง ดูแลพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5ปี ครั้งแรกของไทย

สธ.เปิดตัวนวัตกรรมดูแลเด็กแรกเกิด

วันนี้ ( 30 เม.ย.) โรงแรมดุสิต ไอซ์แลนด์ รีสอร์ท จ.เชียงราย นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด -5 ปี สำหรับผู้ปกครอง และมอบนโยบายการพัฒนาด้านเด็กแรกเกิด - 5 ปี แก่ผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้แทนเทศบาล อบต. ผู้แทนศูนย์เด็กเล็ก ผู้แทน รพ.สต. ในจ.เชียงราย และ อสม.กว่า 1,000 คน จัดโดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต จ.เชียงใหม่ ในการนี้ได้มอบอุปกรณ์ประเมินพัฒนาการเด็กให้แก่ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 18 อำเภอ และมอบคู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปีให้แก่ตัวแทน อสม.18 แห่ง ในจ.เชียงราย ด้วย

นายวิทยากล่าวว่า เด็กถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความเจริญ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพเด็กไทยอายุต่ำกว่า 6 ปี ซึ่งมีเกือบ 5 ล้านคนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเด็กวัยนี้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาก เป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดของการสร้างรากฐานชีวิตและจิตใจ โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ดูแลเรื่องพัฒนาการเด็ก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ สปสช. ดูแลสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล และให้กรมสุขภาพจิต ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี และได้จัดทำเป็นคู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี เข้าใจง่ายให้แก่ผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กด้วยตนเองเป็นผลสำเร็จครั้งแรกในประเทศ

นายวิทยา กล่าวว่า ข้อมูลผลสำรวจล่าสุดในปี 2552 น่าห่วง พบเด็กไทยมีพัฒนาสมวัยทุกด้านเพียงร้อยละ 67 โดยพบเด็กมีพัฒนาการล่าช้ากว่าวัยร้อยละ 20 เด็กไทยขณะนี้มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 10 มีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 12 มีน้ำหนักต่อส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 4 เด็กที่ต่ำกว่าเกณฑ์จะส่งผลต่อสติปัญญาและมีพัฒนาการด้านภาษาล่าช้า เนื่องจากผู้ปกครองไม่ให้ความสำคัญกับพัฒนาการ เพราะคิดว่าเด็กยังไม่รู้เรื่อง นอกจากนี้หนังสือและของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการในไทยยังมีน้อย และปัจจุบันเด็กไทยดูโทรทัศน์มากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อพัฒนาการด้านอื่น เช่น การเล่น ทักษะด้านภาษาและสังคม จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้ปกครองที่ปกติและที่พิการเข้าถึงและนำไปใช้ดูแลลูกหลานได้ทุกบ้านและมีแนวคิดจะเผยแพร่เทคโนโลยีดังกล่าวไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียน เช่น พม่า มาเลเซีย เพื่อความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพเด็ก ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้ พ.ศ. 2558 ต่อไป

ด้าน น.พ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าว่า กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาคู่มือดังกล่าว 3 รูปแบบ คือ 1.หนังสือคู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี มีภาพประกอบและคำอธิบายอ่านง่าย สีสันสวยงาม 2,000 เล่ม 2.แผ่นดีวีดี เป็นภาพเคลื่อนไหว มีเสียงพากย์พร้อมทั้งคำบรรยายภาษาไทยใต้ภาพ สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน 1,000 แผ่น และ 3.เว็บไซต์ (www.thaichilddevelopment.com) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสาร หรือโปรแกรมต่างๆ เกี่ยวกับความรู้ในการดูแลเด็กผ่านทางแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ในบ้านหรือส่วนตัว เพื่อให้ง่ายต่อการใช้และประเมินพัฒนาการเด็ก รวมทั้งยังสามารถฝากประวัติพัฒนาการเด็กไว้ในเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนสามารถบันทึกพัฒนาการของบุตรหลานได้ คู่มือดังกล่าวใช้ได้ทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยผ่านการเล่น การจัดกิจกรรม การพูดคุย การจัดบทบาทสมมุติ โดยมีแผนแจกคู่มือให้คลินิกสุขภาพเด็กดีในโรงพยาบาลทุกระดับ และศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศที่มี 20,043 แห่ง

น.พ.ณรงค์ กล่าวต่อว่า พัฒนาการของเด็กไทยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปี เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดู โภชนาการ และการเลือกของเล่นที่เหมาะสม ของเล่นสำหรับเด็กในช่วงวัยแรกเกิดถึง 5 ปี มีความหมายและสำคัญต่อชีวิตเด็กอย่างมาก โดยทั่วไปการจัดหาของเล่นเด็กควรคำนึงถึงพัฒนาการเด็กตามวัยเป็นสำคัญ ซึ่งหลักการเลือกสำหรับเด็กวัยแรกเกิด - 5 ปี คือ ต้องปลอดภัย ทำจากไม้ ผ้า พลาสติก หรือโลหะ ไม่มีพิษ ไม่แหลมคม ไม่หลุดหรือแตกง่าย เป็นของที่เร้าความสนใจ สีสันสวยงาม สะดุดตา ควรมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับอายุ ไม่จำเป็นต้องราคาแพง อาทิ เด็กแรกเกิด - 1 ปี เด็กวัยนี้ไม่สนใจการเล่นมากนักแต่ระบบประสาทสัมผัสกำลังพัฒนา การแขวนของเล่นแกว่งไกว มีเสียงกรุ๊งกริ๊ง ช่วยให้เด็กได้กรอกสายตา ฝึกการมองเห็นและการฟังได้สังเกตการเคลื่อนไหว เช่น โมบาย ของเล่นเขย่ามือ ของเล่นแบบนุ่ม ของเล่นที่บีบแล้วมีเสียง กระจกเงา ของเล่นจำพวก ผลัก ดึง หรือของเล่นและเครื่องเล่นที่ฝึกกล้ามเนื้อในเปล เสียงต่างๆจากการฟัง

สำหรับเด็กวัย 1 - 3 ปี ของเล่นควรเป็นประเภทลากจูงไปมาได้ เช่น รถไฟ หรือรถลากต่อกันเป็นขบวนหรือกล่องกระดาษมีเชือกร้อยต่อกันเด็กจะได้สนุกกับสิ่งใหม่ๆ ที่ได้พบเห็น เด็กวัย 3 - 5 ปี เด็กวัยนี้เคลื่อนไหวได้คล่องขึ้น ชอบเล่นออกแรง ทั้งวิ่ง กระโดด ปีนป่าย มีจินตนาการสูง ชอบทำท่าประกอบเรื่องราว ชอบทดลอง สนใจตัวหนังสือ ชอบวาดภาพระบายสี ชอบฟังนิทาน ของเล่น อาทิ ลูกปัด บล็อก ตัวต่อ หนังสือรูปภาพ เป็นต้น

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์  astv ผู้จัดการ 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม