มหกรรมรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ

| |
อ่าน : 2,378

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

มหกรรมรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ thaihealth

มหกรรมรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ พร้อมประกาศเจตนารมณ์ "ประชารัฐรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ" (TED Talks) โดยมีผู้แทนจากกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ มาร่วมด้วย

เมื่อเร็วๆ นี้  ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคส่วนต่างๆ กว่า 38 หน่วยงาน ร่วมจัดงาน "มหกรรมรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ" เพื่อนำเสนอกิจกรรมการดำเนินงานด้านปฐมวัยของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และเพื่อเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัยต่อสาธารณะชน โดย ท่านพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "ปฐมวัยสร้างชาติ"

มหกรรมรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ thaihealth

การจัดงานมหกรรมรวมใจปฐมวัยสร้างชาติในครั้งนี้ ยังมีการประกาศเจตนารมณ์ "ประชารัฐรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ" (TED Talks) โดยมีผู้แทนจากกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ โดย นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.ได้ขึ้นกล่าวในครั้งนี้ด้วย และยังมีการบรรยาย เรื่อง อ่านแต่เล็ก เด็กฉลาด สมรรถนะดี โดย คุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป (ตุ๊บปอง)

ในส่วนของ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และ ศูนย์ประสานงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่น ในโซน "มหัศจรรย์การอ่าน : ฐานพลังเด็กไทย 4.0"  ซึ่งได้จำลองมุมหนังสือในบ้าน D.I.Y. ชั้นวางหนังสือ นิทรรศการ BOOKSTART , READING SERVICE , บ้านอ่านยกกำลังสุขบ้านอ่านยกกำลังสุข เป็นต้น

มหกรรมรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ thaihealth

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม