งดเหล้าเข้าพรรษาที่หนองคายประสบผลสำเร็จ 80%

| |
อ่าน : 2,984

ที่มา : แฟนเพจเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

ภาพประกอบจากแฟนเพจเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

งดเหล้าเข้าพรรษาที่หนองคายประสบผลสำเร็จ 80% thaihealth

งดเหล้าเข้าพรรษาที่หนองคายประสบผลสำเร็จ 80% งดดื่มครบพรรษา สอดคล้องยอดขายเหล้าช่วงเข้าพรรษาลดลง 80% เช่นกัน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 นายนิรุจน์ อุทธา ผอ.ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (องค์กรสาธารณะประโยชน์) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนบน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ออกเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานงดเหล้าเข้าพรรษาหมู่บ้านสัมมาชีพเลิกเหล้าวิถีพอเพียง ที่หมู่บ้านหนองยางคำ ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยมี นายกังวาล ครองยุติ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าฯ หนองคาย และประชาคมงดเหล้าจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย พระมหายศสรัลล์ ดร. เจ้าอาวาสวัดจำปาทอง คุณครูนลินี เสริมทรัพย์ นายประสิทธิ์ ฤทธิ์มหา ปลัดอาวุโส และนายสุวรรณ ปลัดพรม ผู้ใหญ่บ้านฯ พร้อมด้วยประชาชน คนหัวใจหิน คนหัวใจเพชร เครือข่ายเด็กเยาวชนฯ และเจ้าของร้านค้าประจำหมู่บ้าน จำนวน 3 ร้านค้า ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประมาณ 100 คน

ผลการดำเนินงานงดเหล้าเข้าพรรษาตลอด 2 เดือนที่ผ่านมาพบว่า หมู่บ้านหนองยางคำ มีจำนวนหลังคาเรือน 90 หลัง มีประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ดื่มเหล้า จำนวน 100 คน ลงชื่องดเหล้าเข้าครบพรรษา จำนวน 80 คน มีคนหัวใจเพชรที่เลิกเหล้าตลอดชีวิต จำนวน 20 คน จัดตั้งชมรมอาสาสมัครเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (อ.สคล.) จำนวน 1 ชมรม ผลการติดตามคนดื่มที่งดเหล้าครบพรรษา จำนวน 80 คน ของ ชมรม อ.สคล.บ้านหนองยางคำ พบว่าสามารถงดเหล้าได้ครบ 2 เดือน จำนวน 80 คน คิดเป็น 100% ขณะที่ผลการสำรวจร้านขายเหล้าในหมู่บ้าน จำนวน 3 ร้าน ก็พบว่า รายได้จากการขายเหล้าลดลงประมาณ 80% เช่นเดียวกัน

งดเหล้าเข้าพรรษาที่หนองคายประสบผลสำเร็จ 80% thaihealth

นายนิรุจน์ อุทธา ผอ.ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ เปิดเผยว่า หมู่บ้านหนองยางคำ ถือเป็นหมู่บ้านสัมมาชีพเลิกเหล้าวิถีพอเพียง ที่ประสบผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการดื่มเหล้าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเป็นต้นแบบเพื่อการศึกษาดูงานฯ ได้ เนื่องจากมีผลสำเร็จในเชิงคุณภาพของงานในด้านต่างๆ ดังนี้

1. มีผู้นำทางจิตวิญญาณเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาที่นำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างแรงบันดาลใจให้คนเลิกเหล้า ให้ชุมชนลดเหล้า

2. มีคนหัวใจเพชร (เลิกเหล้ามาแล้ว 3 ปี) ที่กล้าปราศตนเองว่า จะเลิกเหล้าตลอดชีวิต จำนวน 20 คน

3. มี ชมรมอาสาสมัครเครือข่ายองค์กรงดเหล้าประจำหมู่บ้าน (อ.สคล.) จำนวน 1 ชมรม มีสมาชิกเป็นคนหัวใจเพชร จำนวน 20 คน ทำหน้าที่ในการสำรวจข้อมูลการดื่ม และติดตามผลการงดเหล้าเข้าพรรษาประจำหมู่บ้าน

4. มีประชาคมงดเหล้าที่มีความหลากหลาย ทั้งผู้นำชุมชน พระสงฆ์ ครู/อาจารย์ รพ.สต. ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำปกครอง ไวยาวัจกรประจำหมู่บ้าน และกลุ่มเด็กเยาวชน

5. มีการจัดทำฐานข้อมูลคนดื่ม และคนหัวใจหิน ที่สามารถติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลเชิงคุณภาพได้

6. มีการเสริมพลังการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

7. มีกลุ่มคนเลิกเหล้าไปประกอบสัมมาชีพวิถีพอเพียง ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลเชิงคุณภาพทั้ง 7 ประการนี้ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หมู่บ้านหนองยางคำ เป็นหมู่บ้านสัมมาชีพเลิกเหล้าวิถีพอเพียง ตามยุทธศาสตร์อีสานไม่กินเหล้า ๒๐ ปี ที่จะประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน สามารถแก้ปัญหาจากการดื่มเหล้าได้ในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ผู้ผลิต สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสังคม เผยแพร่  โรคความดันโลหิต  สมเด็จพระญาณสังวร  สารเจือปน  วางไข่  เชื่อฟังพ่อแม่  กระบวนการผลิต  ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย  มั่นคง  แกนนำเยาวชนเพชรบุรี  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ ทริปปั่นไปกิน ย่านเจริญกรุง จักรยานกับน้ำท่วม วิกฤตสร้างนักประดิษฐ์ จักรยานลุยน้ำ วิธีวัดดัชนีมวลกาย ปั่นไปนอนกอดเขา ที่สวนผึ้ง ขี่จักรยาน มันไม่ต้องเสียค่าเดินทาง ทริปเส้นทางอันซีน อะเมซิ่ง สู่บางป  หลักประกันสุขภาพ  รองเท้าบู๊ท  เส้นใย  จากทุ่งนาสู่ถุงสูญญากาศ  ติดโรค  ฝึกลมหายใจ  สรางสุข  ระดับชุมชน  จน เครียด กินหล้า โฆษณา สโลแกน พุทธชยันตี  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม