ผู้ว่าฯ น่านย้ำขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย

| |
อ่าน : 1,985

ที่มา : เดลินิวส์

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

ผู้ว่าฯ น่านย้ำขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย thaihealth

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ย้ำขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย

ที่บริเวณสนามเทศบาลเมืองน่าน เมื่อเร็วๆ นี้ นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานมอบหมวกกันน็อกแก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลและระดับประถมต้น ที่โดยสารรถจักรยานยนต์ มาโรงเรียนกับผู้ปกครอง ภายในเขตเทศบาลเมืองน่านและอำเภอรอบนอก ตามโครงการ AIA ห่วงใยใส่ใจคุ้มครองเยาวชน ทำดีเพื่อพ่อ โดยมอบหมวกกันน็อกให้แก่เด็กและเยาวชน โดยบริษัทภาคเอกชนได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงภัยในอุบัติเหตุที่เกิดกับเด็กและเยาวชนในการโดยสารมากับรถจักรยานยนต์ แต่ไม่ใส่หมวกกันน็อก ไม่ว่าโดยสาเหตุใด ซึ่งอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล และประถมต้น รณรงค์ให้เด็กและผู้ปกครองตระหนักถึงการสวมใส่หมวกกัน น็อกขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้ความรู้กับผู้ปกครองและคนทั่วไป ให้ตระหนักถึงความจำเป็นของการสวมหมวกกันน็อกขณะขับขี่และซ้อนท้าย ให้ความรู้การตรวจสุขภาพ การให้ข้อมูลโรคร้ายแรง เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดน่าน เป็นเมืองขับขี่ปลอดภัยและสุขภาพดี โดยโรงเรียนที่ร่วมโครงการโรงเรียนระดับประถมต้นทั่วจังหวัดน่านและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลน่าน จำนวน 35 โรง นักเรียน 860 คน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ เทศบาลเมืองน่าน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน เข้าร่วมกิจกรรม

นายไพศาล ผวจ.น่าน กล่าวว่า สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์ ไม่ใส่หมวกกันน็อกสูงเพิ่มมากขึ้น ให้ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นทุกขณะขับขี่ และอาจมีผู้ป่วยสมองได้รับความกระทบกระเทือนถึงขั้นพิการและเป็นภาระแก่ครอบครัวหรือสังคมได้ จึงต้องเตรียมความพร้อมป้องกันเรื่องอุบัติเหตุเพื่อสร้างบรรยากาศเมืองปลอดภัย โดยสร้างวัฒนธรรมแก่ลูกหลานก่อนเพื่อบอกต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้เข้าใจในเรื่องความปลอดภัยด้านอุบัติเหตุให้เป็นวัฒนธรรมให้จงได้ โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองน่าน เนื่องจากจังหวัดน่าน ได้รับการรับรองว่าเป็นเมืองปลอดภัยในระดับโลก

"เด็กเล็กเป็นผ้าขาว ที่สามารถปลูกฝังความรู้สึก พัฒนานิสัยต้องเริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆ ย้ำคิดย้ำทำเพื่อไปบอกกล่าวผู้ปกครองขณะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ ก่อนออกจากบ้านต้องใส่หมวกกันน็อกตลอดเวลา" นายไพศาล กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม