ท้องไม่พร้อม ต้องมองอย่างมืออาชีพ

| |
อ่าน : 1,894

ที่มา : ท้องไม่พร้อม แนวทางการปรึกษาทางเลือก โดย มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ท้องไม่พร้อม ต้องมองอย่างมืออาชีพ thaihealth

ท้องไม่พร้อมเป็นประเด็นทางสังคมที่ผู้ให้บริการปรึกษาต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อน ซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ซึ่งเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและค่านิยมหลักของสังคม

สังคมไทยมองเรื่องเพศเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ควรนำมาเปิดเผยหรือพูดคุยกันในที่สาธารณะ การรับรู้และเรียนรู้ในเรื่องนี้จึงขาดความชัดเจนเป็นระบบ แต่เต็มไปด้วยอคติ และบ่อยครั้งนำไปสู่ความเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน

ขณะเดียวกันเรื่องเพศก็เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในมิติต่างๆ อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต และเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ คนจำนวนไม่น้อยเมื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศโดยขาดความรู้เท่าทัน ความผิดพลาดจึงเกิดขึ้นได้ รวมถึงการตั้งท้องโดยไม่พร้อม

ผลกระทบตามมาที่รุนแรงจากเสียงประณามของสังคมและคนรอบข้าง ผู้หญิงมักเป็นฝ่ายที่ต้องแบกรับโดยลำพังเสียเป็นส่วนใหญ่

ค่านิยมและวัฒนธรรมที่เน้นการควบคุมพฤติกรรมทางเพศ ทำให้เพศกลายเป็นเรื่องที่ถูกปิดกั้น และเมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้น ผู้ที่ประสบปัญหายากจะรับมือกับสถานการณ์ในชีวิตได้ ต้องกลายเป็นคนที่เผชิญกับแรงกดดันจากรอบด้านเพียงลำพัง

ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมมักรู้สึกว่าตนเองทำสิ่งที่ผิดพลาดจนเกินกว่าจะแก้ไข ได้รับการให้อภัย และกลายเป็นคนไร้คุณค่า สูญเสียความมั่นใจไม่สามารถหาทางออกให้กับตนเองได้ บางคนต้องการฆ่าตัวตายเพราะไม่สามารถรับสภาพถูกกดดันที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้านได้

ผู้ให้บริการปรึกษาทางเลือกจึงต้องตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจในความรับผิดชอบว่าเกี่ยวพันกับชีวิตและความเป็นความตายของผู้มาใช้บริการ

ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ให้บริการจะต้องเข้าใจถึงค่านิยม วัฒนธรรม ตลอดจนอคติของสังคม และแม้กระทั่งในตัวผู้ให้บริการเอง และต้องระมัดระวังที่จะไม่ปล่อยให้อคตินั้นกลายเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม