'คาดเบลต์แถวหลัง' รั้งความสูญเสีย

| |
อ่าน : 7,597

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

\'คาดเบลต์แถวหลัง\' รั้งความสูญเสีย thaihealth

คนไทยติดอันดับโลกเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งมาจากความประมาท ทั้งง่วงแล้วขับ เมาแล้วขับ ลืมตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของยานพาหนะให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ เช็กยาง ระดับน้ำในหม้อน้ำ รวมถึงการละเลยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยรถส่วนบุคคลหรือรถแท็กซี่ รถทัวร์ รถบัสก็ตาม

เข็มขัดนิรภัย หรือเบลต์ ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญช่วยป้องกันและบรรเทาอาการบาดเจ็บที่รุนแรง หรือสูญเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ด้วยเหตุนี้ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) และกรมการขนส่งทางบก จัดโครงการ "รณรงค์คาดเข็มขัดนิรภัยแถวหลัง" เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักร่วมกันต่อผู้ใช้รถใช้ถนน และร่วมตอกย้ำมาตรการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ที่กำหนดให้ผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

\'คาดเบลต์แถวหลัง\' รั้งความสูญเสีย thaihealth

นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของการดำเนินงานด้านปัจจัยเสี่ยง เนื่องจากคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นอันดับต้นๆ ของโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงแนะนำการแก้ไขด้วยการใช้เข็มขัดนิรภัยซึ่งเป็น 1 ใน 5 ปัจจัยที่ควรเพิ่มความเข้มข้น สอดคล้องกับผลสำรวจในปี 2559 ว่า มีผู้โดยสารที่นั่งตอนหน้าคาดเข็มขัดนิรภัยเพียง 60% เท่านั้น เห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่ยังคงละเลยถึงความสำคัญของอุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยออกกฎหมายให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยในทุกที่นั่ง เนื่องจากจะช่วยลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุได้ถึง 34-40% เพราะจะเกิดแรงปะทะเทียบเท่ากับตกตึก 5 ชั้น และคนที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยอาจกระเด็นทะลุกระจกออกมานอกรถได้ในกรณีที่รถคันนั้นวิ่งมาด้วยความเร็วเพียง 60 กม.ต่อ ชม.

"มูลนิธิไทยโรดส์สำรวจภาพรวมผู้โดยสารรถแท็กซี่สาธารณะที่นั่งเบาะหลัง พบว่า มีผู้คาดเข็มขัดนิรภัยเพียง 3% เท่านั้น ในขณะที่มีผู้ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยถึง 97% สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาดังกล่าวทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง ไม่เฉพาะเพียงช่วงเทศกาลที่มีคนใช้รถใช้ถนนจำนวนมากเท่านั้น แต่ต้องสร้างความตระหนักในทุกวันอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง สสส.พร้อมสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์และมีประโยชน์ต่อสังคม เพื่อหวังลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ลดการเจ็บป่วยและการสูญเสีย จึงได้เกิดกิจกรรมที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้เท่าทันอุบัติเหตุทางถนนขึ้น" กรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สสส. กล่าว

\'คาดเบลต์แถวหลัง\' รั้งความสูญเสีย thaihealth

ขณะที่ นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) เครือข่ายที่ดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยทางถนนที่เข้มแข็งของ สสส. อธิบายการขับเคลื่อนงานว่า ที่ผ่านมา สคอ.ทำงานร่วมกับเพื่อนภาคีมาโดยตลอด เช่น มูลนิธิเมาไม่ขับ มูลนิธิไทยโรดส์ เรียกได้ว่าเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสังคมที่ก้าวไปพร้อมๆ กัน ทั้งฝ่ายนโยบายและภาคสังคม แผนต่อไปของการ "รณรงค์คาดเข็มขัดนิรภัยแถวหลัง" ของหน่วยงานจะกระตุ้นให้เกิดกลไกจังหวัดในการใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นผ่านเวทีคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และประสานงานกับกองบังคับการตำรวจจราจรกลาง เพื่อขอความร่วมมือในการกวดขันผู้โดยสารรถสาธารณะหรือรถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพื่อเป็นการนำร่อง

\'คาดเบลต์แถวหลัง\' รั้งความสูญเสีย thaihealth

ด้าน นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวถึงมาตรการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารว่า บทลงโทษตามกฎหมายจราจรทางบกฯ ตามมาตรา 113 หากผู้โดยสารในรถยนต์ส่วนบุคคล รถกระบะ รถแท็กซี่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยจะมีโทษปรับที่นั่งละไม่เกิน 500 บาท หากเป็นรถโดยสารขนาดใหญ่ อาทิ รถตู้โดยสาร รถทัวร์ รถบรรทุกสินค้า (ตามกฎหมายขนส่ง) หากไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ผู้ขับขี่มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท ส่วนผู้โดยสารมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ทั้งนี้ กฎหมายยังกำหนดไว้ด้วยว่าผู้ขับขี่ต้องคาดเข็มขัดและมีหน้าที่แนะนำให้ผู้โดยสารปฏิบัติตาม หมายความว่าผู้โดยสารทุกที่นั่งต้องคาดเข็มขัดนิรภัย

\'คาดเบลต์แถวหลัง\' รั้งความสูญเสีย thaihealth

สำหรับตัวแทนกลุ่มแท็กซี่ไทยอินเตอร์เพื่อการท่องเที่ยว นายวิสุทธิ์ รุ่งโรจน์สกุลพร ผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่สาธารณะกว่า 20 ปี แสดงความคิดเห็นว่า ในฐานะผู้ใช้รถใช้ถนนต้องขอบคุณผู้สนับสนุนที่ทำให้เกิดโครงการเพื่อสังคมดีๆ เพราะคนส่วนใหญ่ยังละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัย เมื่อภาครัฐออกกฎหมายบังคับใช้อย่างชัดเจน ภาคสังคมก็ตอบรับการณรงค์ให้เกิดการกระตุ้นจิตสำนึกที่ดี ไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารชาวไทยหรือต่างชาติ อีกทั้งทางกลุ่มฯ มีแนวทางให้ผู้ขับขี่ฝึกพูดภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อใช้สื่อสารสำหรับชาวต่างชาติด้วยประโยคง่ายๆ สั้นๆ แต่ได้ใจความ ฟังแล้วเข้าใจว่าปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายให้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

"เป็นการพูดย้ำพร้อมๆ กับการใช้สื่อในรถ เช่น seat belt please, now have a new raw all seats. เพราะนอกจากจะเป็นชื่อเสียงของกลุ่มฯ แล้ว ยังเป็นชื่อเสียงของประเทศด้วย" โชเฟอร์วิสุทธิ์กล่าว

\'คาดเบลต์แถวหลัง\' รั้งความสูญเสีย thaihealth

ขณะที่เสียงจากผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน น.ส.พิมพ์ประวีณ์ สมยานุสรณ์ เล่าย้อนเหตุการณ์ 18 ปีที่แล้วว่า เดิมทีเป็นพนักงานบริษัทจิวเวลรี่แห่งหนึ่งในตำแหน่งประสานงานการผลิต วันเกิดเหตุบริษัทได้พาไปเลี้ยงสังสรรค์ ขากลับตนนั่งเบาะหลังบริเวณหลังคนขับโดยไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย เมื่อรถพุ่งชนเกือกม้าบริเวณจุดกลับรถ แรงกระแทกทำให้ร่างตกลงมาตรงที่วางเท้าและเบาะนั่งด้านหน้าล้มลงทับ เพียงเสี้ยววินาทีจากที่เคยเป็นเสาหลักของครอบครัว กลับต้องเป็นผู้พิการ จากอุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้กระดูกต้นคอหักทับเส้นประสาท ส่งผลให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตั้งแต่หัวไหล่จนถึงปลายเท้า

"หากในวันนั้นเลือกที่จะคาดเข็มขัดนิรภัย วันนี้คงไม่ต้องใช้ชีวิตบนรถเข็นวีลแชร์แบบนี้ อยากฝากให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการคาดเข็มขัดนิรภัย" พิมพ์ประวีณ์บอก

แค่เสี้ยววินาทีเท่านั้น หากทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัย หยิบเบลต์ขึ้นมาคาด ไม่เพียงแต่ลดการบาดเจ็บและสูญเสียต่อตนเอง ยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ร่วมทางอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม