ยกระดับ รพ.จิตเวชนครพนม ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง

| |
อ่าน : 1,824

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ยกระดับ รพ.จิตเวชนครพนม ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง thaihealth

ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

กรมสุขภาพจิตยกระดับ รพ.จิตเวชนครพนมเป็น ศูนย์เชี่ยวชาญโรคจิตเวชจากสารเสพติด ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง

          วันนี้ (7 ก.ย.60) นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จังหวัดนครพนม  และเป็นประธานในการประชุมหารือความร่วมมือการพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด ระหว่างโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์  และโรงพยาบาลแขวงคำม่วน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  นำโดยแพทย์หญิงพาสุก  คำมนีทอง  รองสาธารณสุขแขวงคำม่วน และนายแพทย์แสงทอง  เสิมลัมวัน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลแขวงคำม่วน พร้อมคณะ  ภายใต้กรอบความร่วมมือตามกฎหมายการสาธารณสุขระหว่างประเทศ

          อธิบดีกรมสุขภาพจิต  กล่าวว่า  กรมสุขภาพจิตได้วางแผนการจัดบริการดูแลประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนที่มีปัญหาสุขภาพจิตรองรับการพัฒนาจังหวัดชายแดนที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งคาดการณ์ว่าอาจมีปัญหาสุขภาพจิตจากการเคลื่อนย้ายแรงงาน การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด และปัญหาจากยาเสพติดซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคจิตเวชเพิ่มขึ้นและมีความรุนแรงกว่าโรคจิตเวชทั่วไปหลายเท่าตัว  จึงมีนโยบายพัฒนาให้โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เป็นศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคทางจิตเวชทั้งเด็กและผู้ใหญ่  และพัฒนาความเชี่ยวชาญการรักษาโรคจิตเวชที่เกิดจากการใช้สารเสพติด  เพื่อสร้างมาตรฐานการบำบัดรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ  และขยายผลใช้ทั่วประเทศ  พร้อมทั้งเป็นศูนย์วิชาการด้านนี้ในกลุ่ม 6 ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  ได้แก่  ไทยลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า และมณฑลยูนนานของจีน ซึ่งมีลักษณะการแพร่ระบาดของปัญหานี้ใกล้เคียงกัน

          ในขณะที่การประชุมหารือครั้งนี้มีประเด็นสำคัญในการเสริมศักยภาพการพัฒนาเมืองชายแดน 2 ประเด็นหลัก คือ การพัฒนาด้านวิชาการ โดย รพ.คำม่วน สปป.ลาว  มีแผนจะส่งบุคลากรการแพทย์มาฝึกอบรมด้านสุขภาพจิต  จิตเวชและยาเสพติดที่โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมฯ และความร่วมมือในการพัฒนาระบบบริการข้ามพรมแดน  โดยเฉพาะระบบการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะฉุกเฉินซึ่งจะบูรณาการเพิ่มเติมในระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางกายที่มีอยู่เดิมระหว่าง โรงพยาบาลคำม่วน กับ โรงพยาบาลนครพนม ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือเร่งด่วนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  โดยให้ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมฯ เป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชทั้งคนไทยและลาวภายในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ป่วยของ สปป.ลาว ที่มีปัญหาสุขภาพจิตสามารถเข้าถึงบริการใกล้บ้าน  ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการที่ฝั่งไทย  และหากมีความจำเป็นด้านศักยภาพการให้บริการ  ก็มีระบบส่งต่อที่มีคุณภาพมาตรฐานรองรับ  เป็นการก้าวสู่การขยายความช่วยเหลือ  และยกระดับเครือข่ายการดำเนินงานด้านจิตเวช  โดยเฉพาะด้านจิตเวชสารเสพติดสู่ระดับอาเซียนต่อไป

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม