เยาวชนร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาตน

| |
อ่าน : 1,852

ที่มา : แฟนเพจหลักสูตรนักถักทอชุมชน

ภาพประกอบจากแฟนเพจหลักสูตรนักถักทอชุมชน

เยาวชนร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาตน thaihealth

เยาวชนร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาตน ในโครงการพลังเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชน

วันที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี คุณอรนุช นาคยา ผู้อำนวยการโรงเรียนดงประดาพระ เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการพลังเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชน ที่เป็นโครงการที่จัดอย่างงต่อเนื่องจากนักถักทอชุมชน โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาส่วนกวาง สนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในกิจกรรมมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านประดาหัก โรงเรียนทุ่งโพวิทยา โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ในระดับชั้น ม.2-4 เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน

ผู้อำนวยการโรงเรียนดงประดาพระ กล่าวว่า "การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพลังเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชนในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสดีที่เด็กและเยาวชนจะได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิต มิใช่เพียงแต่นั่งฟังการบรรยายเพียงอย่างเดียว หรือรอให้ใครมาสอนแล้วจะเกิดทักษะชีวิตขึ้นทันที ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ รู้ชัด เห็นจริง และสามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม วันนี้จึงขอเปิดโครงการ ขอให้นักเรียนทุกคนได้ใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้ให้เต็มที่"

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม