เมล็ดพันธุ์ที่ชื่อการมีส่วนร่วม

| |
อ่าน : 1,735

ที่มา : เพจสุขภาวะชุมชน

เมล็ดพันธุ์ที่ชื่อการมีส่วนร่วม thaihealth

ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ เป็นชุมชนชนบทโดยแท้ ประชาชนส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม แทบทุกบ้านมีนามีไร่ เบี่ยงไปทำอาชีพอื่นนั้นน้อยนัก ที่นี่เคยเป็นตำบลที่ยากจน การนั่งรอภาครัฐเข้าช่วยอย่างเดียวคงไม่ทันการ

การลงมือทำ สร้างโอกาส สร้างคุณภาพชีวิตขึ้นมาเองเป็นสิ่งที่คนที่นี่ร่วมด้วยช่วยกัน สิ่งเหล่านี้นอกเหนือจากเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องของปากท้อง ยังเป็นรากฐานของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาจนถึงทุกวันนี้

การมีส่วนร่วมนี้เองที่เป็นเสมือนเมล็ดพันธุ์ หยั่งรากอยู่ในสำนึกของประชากรศรีณรงค์ ผ่านวันเวลาที่พาซึ่งแดดฝน เคี่ยวกรำมาอย่างเข้มข้น ทุกก้าวย่างของ ต.ศรีณรงค์ จึงมีรอยทางให้เก็บเกี่ยวเรียนรู้ ตลอดจนเสริมก่อต่อยอดเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งสืบไป

คนที่นี่รู้ดีถึงความลำบาก เช่นเดียวกับที่รู้รสชาติของความสำเร็จ โอกาสที่พวกเขาสร้างขึ้นร่วมกัน ตลอดจนก้าวเดินทีละก้าวอย่างพร้อมเพรียง นับเป็นเครื่องการันตีอนาคตของชุมชน ตราบใดที่ชุมชนไม่นิ่งนอนอยู่เฉย ร่วมด้วยช่วยกันทำ ร่วมด้วยช่วยกันรับผลประโยชน์ ชุมชนแห่งนี้จะกลายเป็นชุมชนแห่งความยั่งยืน น่าอยู่น่าอาศัย

สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากเมล็ดพันธุ์ที่ชื่อการมีส่วนร่วม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม