สภาเด็กและเยาวชน

| |
อ่าน : 2,213

ที่มา : แฟนเพจสุขภาวะชุมชน จาก หนังสือ "งอกงามด้วยความพากเพียร"

ภาพประกอบจากแฟนเพจสุขภาวะชุมชน

สภาเด็กและเยาวชน thaihealth

จุดเริ่มต้นของสภาเด็กฯ ตำบลดอนแก้วเกิดจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยให้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน เป็นศูนย์กลางและกลไกประสานความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชน ในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ทุกระดับของชุมชน

เมื่อกำหนดเป็นพระราชบัญญัติ ชุมชนจึงตอบสนอง ในช่วงแรกการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนแก้วนั้นยังไม่มีผลที่เป็นรูปธรรมเท่าไรนัก แต่ในเวลาเดียวกัน พระสงฆ์ของตำบลดอนแก้วได้มีโครงการทำอาสาสมัครพิทักษ์อาหารปลอดภัย กับอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ อย.น้อย ขึ้นในพื้นที่ เกิดการรวมตัวของเด็กในพื้นที่ ให้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม กลายเป็นการตั้งไข่ให้สภาเด็กและเยาวชนไปโดยปริยาย

สภาเด็กและเยาวชน thaihealth

สภาเด็กและเยาวชนเริ่มเป็นรูปเป็นร่างปี 2551 โดยมีแกนนำจัดตั้ง ภายใต้การสนับสนุนอย่างเปิดกว้างของผู้ใหญ่ใจดี จุดเริ่มต้นของสมาชิกสภาฯ เกิดจากแนวคิด 1 อาสา คูณ 2 คือแกนนำชักจูงเพื่อนอีก 2 คนมาเข้าร่วม เพื่อสร้างสภาเด็กและเยาวชนให้มีจำนวนมากขึ้น โดยมีเด็กตั้งแต่อายุ 9 ขวบขึ้นไป

จนเริ่มเกิดความต่อเนื่องในการประชุมเพื่อหารือการทำกิจกรรมเพื่อชุมชน ทั้งเด็กเล็กเด็กโตเข้ามาอยู่ร่วมกัน เกิดกิจกรรมมากมาย โดยได้ต่อยอดโครงการอาสาสมัครพิทักษ์อาหารปลอดภัย กับอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กๆ เป็นหูเป็นตาและตั้งคำถามถึงสุขลักษณะของอาหาร ตลอดจนสิ่งแวดล้อมภายในตลาด นำสู่การรณรงค์อย่างเป็นรูปเป็นร่างในพื้นที่ และอีกโครงการคือ กองทุนออมบุญจิตอาสา ซึ่งเด็กๆ จะรวมตัวกันไปขายเสื้อผ้ามือสอง และเล่นดนตรี โดยได้รับบริจาคเสื้อผ้าจากผู้ใหญ่ใจดีในชุมชน เพื่อหาเงินเข้ากองทุนฯ นี้ และนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ อาทิ การสร้างห้องน้ำให้คนพิการ

สภาเด็กและเยาวชน ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักกัน ลดช่องว่างของวัยผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน นอกจากนี้โครงการต่างๆ ที่เด็กๆ ทำยังเข้าไปเชื่อมประสานกับงานพัฒนาชุมชน เคียงคู่ไปกับงานที่ผู้ใหญ่ได้ทำอยู่อย่างสอดคล้องกลมกลืน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การประชุมส่งเสริมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม