กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานภาคและประชาคมจังหวัด

| |
อ่าน : 1,990

ที่มา : เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานภาคและประชาคมจังหวัด thaihealth

ภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานภาคและประชาคมจังหวัด

วันที่ 28-30 สิงหาคม 2560 คณะทำงานศูนย์ภาคฯ คณะทำงานประชาคมจังหวัด และแกนนำชุมชนรูปธรรมภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานภาคและประชาคมจังหวัด กรณีศึกษา ชุมชนบ้านประชาเสรี หมู่ที่ 11 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยมีประเด็นการดูงานครั้งนี้ 6 ประเด็นดังนี้

1.ลักษณะการทำงานไปสู่ยุทธศาสตร์อำเภอได้ทำได้อย่างไร

2.เส้นทางความสำเร็จสู่ “ชุมชนต้นแบบและความเข้มแข็ง”ได้อย่างไร

3.กระบวนการสร้างความร่วมมือในชุมชน ทำอย่างไร

4.การเสริมสร้างกำลังใจและการสร้างความยั่งยืนชุมชน

5.เส้นทางสู่การประกาศชัยของชุมชน อย่างไร

6.ศึกษากรณีการตั้งกลุ่ม การรวมกลุ่มชมรมศึกษากรณีกลุ่มต่างๆบ้านครีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้การเรียนรู้โดยการดูงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน ผ่านชุมชนแบบอย่าง แล้วนำกลับประยุกต์ใช้กับชุมชนตัวเองได้ และการศึกษา ชมรม เพื่อรองรับกิจกรรมการตั้งชมรมคนหัวใจหินที่จะจัดตั้งชมรมในชุมชนรูปธรรมในอนาคตอันใกล้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม