"มุมมองฉันมุมมองเธอ"...กับวิถีบ้านเรา

| |
อ่าน : 2,487

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล

ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล

"มุมมองฉันมุมมองเธอ"...กับวิถีบ้านเรา

ในเวทีเยาวชนนักสื่อสาร (Gen C Reporter) สนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ได้จัดกิจกรรม “นำเสนอผลงานคลิปวิดีโอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้” เป็นการนำเสนอผลงานผลิตสื่อของเยาวชนนักสื่อสารสาธารณะ ของน้องๆ จำนวน 15 เรื่อง ในประเด็นต่างๆ จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์แหล่งข่าวในเกาะยอ โดยมีคำแนะนำจากกรรมการ พี่ๆ ทีมวิทยากรและเพื่อนๆ ในมุมมองต่างๆ เพิ่มเติม อาทิ ต้องการสื่ออะไรแก่คนดู มุมกล้องการถ่ายทำ การเดินเรื่อง เสียงพากย์ ความเด่นของคลิปวิดีโอ อารมณ์ในการถ่ายทอดแก่คนดู เป็นต้น

ทำให้น้องๆ เยาวชนได้เรียนรู้การคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูลในการสร้างเจตคติของผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการใช้ช่องทางเทคโนโลยีในการผลิตสื่อ สู่การสร้างมาตรฐานความเป็นสื่อที่ดีแก่คนรุ่นใหม่ อันนำไปสู่การทำงานในโครงการของตัวเอง และนี่เป็นการเตรียม “เยาวชนให้เชื่อมต่องานกับผู้ใหญ่ในการดูแลบ้านเกิด” และรู้จักชุมชนในมุมองต่างๆ มากขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม