พฤติกรรมเพื่อหัวใจที่คุณรัก

| |
อ่าน : 2,041

ที่มา : คู่มือบันทึกสุขภาพดี เพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และแผนงานรณรงค์รักษ์สุขภาพโดยแพทย์ร่วมกับสหวิชาชีพ

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

พฤติกรรมเพื่อหัวใจที่คุณรัก thaihealth

'พฤติกรรมเพื่อหัวใจที่คุณรัก' สุขภาพดี เพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ

1. กินให้ดี กินแต่พอดี

- ผัก ผลไม้ ครึ่งหนึ่ง อย่างอื่นครึ่งหนึ่ง : กรมอนามัย

- พืชสด ลดมัน ลดเค็ม น้ำตาลต่ำ ธรรมชาติ ปลอดภัย

2.เดินให้เร็ว คือ เดินร้องเพลงไม่เพราะเกิน 10 นาทีต่อครั้งครึ่งชั่วโมงต่อวัน

3.หายใจช้า คือ หายใจช้ากว่า 10 ครั้งต่อนาที หรือนานกว่า 6 วินาทีต่อครั้ง

4.บอกลาบุหรี่ คือ หยุดสูบบุหรี่ ดมควันบุหรี่ หรือดมมลพิษในอากาศ

5.เร่งรี่ลดพุง คือ ลดรอบเอว ชาย < 90 ซม. (35.5 นิ้ว) หญิง < 80 ซม. (31.5 นิ้ว) และชั่งน้ำหนักสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ง่าย  โรคหลอดประสาทไม่ปิด  การศึกษาเชิงวิเคราะห์  มะเดื่อดิน  กาฬสินธุ์  ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม  วิธีคลายเครียด  ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์  จิตอาสาข้างเตียง  ยาเสพติด  กรรมดี  ประโยชน์ของนมแม่  sms  เชื้อไวรัสรูเบลล่า  หนังสั้นเล่าเรื่องผู้บริโภค  พจน์ เพิ่มพรพิพัฒน์  วางแผนการเดินทาง  นักเสพ  สวัสดิการ  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth จิตอาสา สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ธนาคารจิตอาสา เปิดโลกอาสา เด็กและเยาวชน  การเต้นหัวใจ  ความหิว  ข้าราชการไทย  ปรับค่า  แบบจำลองใหม่เพื่อสหัสวรรษใหม่