ประสานเครือข่ายอสม.สกัด'หวัดใหญ่'ระบาด

| |
อ่าน : 2,712

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ

ประสานเครือข่ายอสม.สกัด\'หวัดใหญ่\'ระบาด thaihealth

แฟ้มภาพ

สบส.เผยปี 2560 พบ ผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ 10 ราย  เร่งประสานเครือข่าย อสม.ทั่วประเทศ  เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ลงพื้นที่ชุมชนประเมินความเสี่ยงด้านพฤติกรรมสุขภาพอย่างใกล้ชิด

          นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากสถานการณ์ ฝนตกหนักในช่วงเดือนส.ค.-ก.ย.ทำให้สภาพอากาศมีความชื้นสูง เชื้อโรคสามารถแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งผลให้เกิด การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งตาม ข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค  ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 15 ส.ค.2560 พบผู้ป่วย ทั่วประเทศแล้ว 67,233 ราย เสียชีวิต 10 ราย  ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยในช่วงอายุ 15-24 ปี

          สบส.จึงได้ประสานขอความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ที่มีกว่า 1,040,000 คนทั่วประเทศ ในฐานะผู้สื่อสารด้านสาธารณสุข อีกทั้งยังเป็นผู้นำด้านพฤติกรรมสุขภาพ ร่วมเป็นเครือข่ายดำเนินงานเชิงรุกในการเฝ้าระวัง ป้องกันการระบาด และถ่ายทอดความรู้แนวทางการป้องกันโรคแก่ประชาชนให้สามารถดูแลจัดการสุขภาพได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ลดการป่วยและการเสียชีวิต

          นพ.วิศิษฎ์ กล่าวว่าอสม.จะลงพื้นที่ ชุมชนประเมินความเสี่ยง ค้นหา เฝ้าระวังให้ความรู้ คำแนะนำแก่ผู้นำสุขภาพประจาครอบครัวในการดูแลสุขภาพตนเอง และ สมาชิกในครอบครัวให้มีพฤติกรรมสุขภาพ ที่ถูกต้อง ห่างไกลโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะ ในกลุ่มเสี่ยงที่มีภูมิต้านทานต่ำ ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

          รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ในการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติ และขั้นตอนการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยอย่างถูกวิธี ป้องกันการแพร่กระจายสู่ผู้อื่น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม