แปรรูปและถนอมอาหารแหนม บ้านป่าตึงใต้

| |
อ่าน : 2,008

ที่มา : สุขภาวะชุมชน

แปรรูปและถนอมอาหารแหนม บ้านป่าตึงใต้ thaihealth

กลุ่มแปรรูปและถนอมอาหารแหนม บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม ในยามว่างเวนจากการทำนาอันเป็นอาชีพหลัก

แรกเริ่มเดิมทีทางกลุ่มได้ผลิตข้าวแต๋นเป็นสินค้าหลัก แต่ไม่ประสบผลสำเร็จนัก กลุ่มจึงได้หารือกันและได้ข้อสรุปว่าจะทดลองทำแหนมหมูจำหน่าย เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มพอมีความรู้เรื่องการทำแหนมหมูอยู่บ้าง ต่อมาหน่วยงานเกษตรเคหะกิจเข้ามาเยี่ยมและได้ให้คำแนะนำในการทำแหนมหมูเพิ่มเติม

จุดเด่นของแหนมที่ทางกลุ่มผลิตอยู่ที่การคัดสรรวัตถุดิบในการผลิต เนื้อหมูต้องเป็นเนื้อหมูสดจากท้องถิ่น หมักด้วยเครื่องสมุนไพรธรรมชาติ ไม่มีสารกันบูด ปัจจุบันแหนมที่ทางกลุ่มผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว เมื่อปี 2555 นอกจากนี้ยังได้รับมาตรฐานของคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และเป็นที่รู้จักของลูกค้าและบุคคลทั่วไป

กลุ่มดำเนินงานในรูปวิสาหกิจชุมชน บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก มีการจัดประชุมกลุ่มทุก 1 เดือน และ 1 ปี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม

การรวมกลุ่มแปรรูปและถนอมอาหารแหนมบ้านป่าตึงใต้ช่วยสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและชุมชน นอกจากนี้การที่แหนมของกลุ่มประสบความสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับ ยังช่วยสร้างชื่อเสียง และความภาคภูมิใจให้กับชุมชนอีกด้วย

ที่มา : หนังสือ "วิถีชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก : ส่งเสริมอาชีพ"

http://www.thaihealthycommunity.org/การส่งเสริมอาชีพ/

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม