สกัดเยาวชนนักดื่มหน้าใหม่

| |
อ่าน : 4,874

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

สกัดเยาวชนนักดื่มหน้าใหม่ thaihealth

ศวส.กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ สสส. เผยผลสำรวจ ประชากรไทยกว่า 18 ล้านคนดื่มสุรา และในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา กว่าร้อยละ 40 เป็นนักดื่มประจำ

เวทีเสวนา "ร้านเหล้ารอบสถานศึกษา ใครได้ใครเสียหลังม.44"จัดโดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เผยผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติปีล่าสุดพบว่าประชากรไทยกว่า 18 ล้านคนดื่มสุรา และในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา กว่าร้อยละ 40 เป็นนักดื่มประจำ โดยกลุ่มอายุ 15-19 ปี มีแนวโน้มดื่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน และยังชี้ให้เห็นถึงข้อน่าห่วงคือกลุ่มนักดื่มร้อยละ 43.2 มีพฤติกรรมดื่มหนัก หรือภาษาชาวบ้านคือดื่มจนเมาหัวราน้ำ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 48.3 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าเพศหญิงถึง 2 เท่า แต่แนวโน้มเยาวชนหญิงที่มีพฤติกรรมดื่มหนักก็พบว่ามีอัตราสูงขึ้นเช่นกันโดยจากสถิติในปี 2550 มีร้อยละ 3.3 และปี 2559 เพิ่มเป็นร้อยละ 6.8

นอกจากนี้ในงานเสวนายังเปิดเผยผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัย อายุ 18-25 ปี จาก 5 สถาบันการศึกษา จำนวน 2,000 ราย และสำรวจจุดจำหน่ายสุรารอบมหาวิทยาลัย 19 แห่ง เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารของร้านเหล้าดังกล่าวภายหลังมีคำสั่ง คสช. 22/2558 พบว่านักศึกษาร้อยละ 72 ยังคงดื่มสุราและไม่คิดที่จะเลิกดื่ม มีค่าใช้จ่ายในการดื่มร้อยละ 18 ของรายได้และคิดว่าการดื่มเป็นเรื่องปกติของชีวิตวัยรุ่น โดยเฉพาะร้อยละ 81 นิยมไปดื่มร้านเหล้ารอบสถานศึกษาเนื่องจากการจัดคอนเสิร์ต โปรโมชั่นและความสะดวกซึ่งธุรกิจร้านเหล้ารอบสถานศึกษาก็ปรับไปสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียมากขึ้นพร้อมมีการจัดดนตรีและโปรโมชั่นลดแลกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นกลยุทธ์การตลาดมาล่อใจ

การดื่มแอลกอฮอล์ได้นำไปสู่ปัญหาสังคมต่างๆ โดยเฉพาะความรุนแรงและอาชญากรรมและสร้างความเสียหายจำนวนมาก ซึ่งก็มีเยาวชนไม่น้อยที่ดื่มสุราแล้วก่อคดีอาชญากรรม ทั้งนี้จากการศึกษาพฤติกรรมการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ พบว่าร้อยละ 40.8 ยอมรับว่าก่อคดีภายใน 5 ชั่วโมงหลังดื่มแอลกอฮอล์ โดยพบด้วยว่าคดีเกิดขึ้นจากการดื่มแอลกอฮอล์ คือร้อยละ 55.9 ของคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย, ร้อยละ 46.2 ของคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ, ร้อยละ 41.4 ของคดีเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิด, ร้อยละ 35.3 ของคดีความผิดต่อทรัพย์สิน, ร้อยละ 31.3 ของคดีเกี่ยวกับความสงบสุข ของสังคม และร้อยละ 29.2 ของคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ จึงเห็นได้ว่าแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลในการกระทำความผิดและเป็นการสูญเสียอนาคตของเยาวชน

แม้ปัจจุบันร้านเหล้ารอบสถานศึกษาจะลดน้อยลงจากคำสั่ง คสช.แต่จากการเปิดเผยผลสำรวจยังมีเยาวชนในวัยเรียนจำนวนมากที่เข้าไปใช้บริการและกลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่ ซึ่งจากสถิติเมื่อปี 2559 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนกลุ่มอายุ 15p19 ปี ในช่วงเวลา 13 ปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.5 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.96 ต่อปี ดังนั้นเป้าหมายในการควบคุมและลดปริมาณการบริโภค ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ลดความเสี่ยงของการบริโภค รวมถึงจำกัดและลดความรุนแรงของปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงยังเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลสำเร็จรวมไปถึงการควบคุมบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับร้านเหล้าและการจำหน่ายสุราให้เคร่งครัดตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเสริมสร้างทัศนคติเยาวชนรุ่นใหม่และปรับเน้นให้ไปสนใจและทำกิจกรรมด้านอื่นที่เกิดประโยชน์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เขตบริการสุขภาพ  โรคแพ้อาหาร  รักษาผิว  รองเท้าลุยฝน  นายสมพร ใช้บางยาง  ประเทศต้นแบบ  ร้าย  โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ  กะหล่ำดาว  การมองสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  ความสดใน  กล้ามเนื้อหัวใจ  สื่อสารสุขภาวะ  ท้องในวัยเรียน  Kotchakorn Vorrkhom  โรคโคโรน่า  บ้านเด็กกำพร้า  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ประกาศผล บริษัทผู้ผลิตเนื้อหาสุขภาวะสร้างสรรค์เชิงบวก เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ทุกประเภท สุขภาพกาย สุขภาพใจ สร้างเสริมสุขภาวะ เสริมทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมเชิงบวก สร้างกระบวนการเรียนรู้ ความเท่าเทียมกันในสังคม  โทษฝ่าฝืนขายบุหรี่  พุทธลีลา  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม