อาสาร่วมสร้าง เป็นหุ้นส่วนรัฐ เพื่อการพัฒนายั่งยืน

| |
อ่าน : 2,134

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

อาสาร่วมสร้าง เป็นหุ้นส่วนรัฐ เพื่อการพัฒนายั่งยืน thaihealth

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน “อาสาร่วมสร้าง เป็นหุ้นส่วนรัฐ เพื่อการพัฒนายั่งยืน” พร้อมมอบรางวัลอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ประจำปี พ.ศ. 2560

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม) เปิดเผยหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “อาสาร่วมสร้าง เป็นหุ้นส่วนรัฐ เพื่อการพัฒนายั่งยืน” ว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนงานประชารัฐเพื่อสังคม และให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคประชาสังคม ผ่านกลไกคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม (คสป.) ซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้กำหนดจัดประชุมสมัชชาภาคประชาสังคม ประจำปี 2560  เพื่อระดมความคิดเห็นจากองค์กรภาคประชาสังคม เครือข่าย นักวิชาการ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ ร่วมกันจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับบทบาทของภาคประชาสังคมใน 3 ประเด็น ได้แก่ การยกระดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การพัฒนาความมั่นคงด้าน ที่อยู่อาศัยและการอนุรักษ์ทรัพยากร และการลดความเหลื่อมล้ำของกลุ่มผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก พร้อมมอบรางวัลอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 102 รางวัล จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วย รางวัลดีเด่นพิเศษ 13 รางวัล  รางวัลดีเด่นพิเศษชมเชย 12 รางวัล และดีเด่น 77 รางวัล ให้แก่ อพม. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งมีผลงานเชิงประจักษ์ในการให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาสังคม การดำเนินงาน จัดสวัสดิการสังคม การส่งเสริมและการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาสังคมในระดับพื้นที่ เป็นผู้มีจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ดี

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการส่งเสริมงานจิตอาสา   เพื่อการพัฒนาแผ่นดินและขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม เพื่อบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ด้วยนโยบาย  “พลังประชารัฐ พลังประชาชน” รวมทั้ง การส่งเสริมพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมให้เป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม