ส่งเสริมพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ

| |
อ่าน : 4,709

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นผู้จัดกิจกรรม เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้เช่า "ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ

ส่งเสริมพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ thaihealth

นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ" ที่บริเวณลานจอดรถชั้น 2 อาคารตลาดสดคูขวาง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นผู้จัดกิจกรรม เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้เช่า แผงจำหน่ายสินค้าทุกประเภท ทั้งของสดและของแห้ง ภายในตลาดสดคูขวาง ในกฎระเบียบหลักเกณฑ์ด้านการให้บริการต่างๆ โดยเฉพาะความสะอาด ทั้งจุดจำหน่ายและสินค้าทุกชนิดก่อนถึงมือผู้บริโภค เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนายกระดับตลาดสดให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านสุขอนามัย หลักโภชนาการ

ทั้งนี้ ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เปิดเวทีรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะด้านต่างๆ จากผู้ประกอบการร้านค้า พ่อค้าแม่ค้า ผู้เช่าแผงจำหน่ายสินค้าที่ประสบอยู่ โดยมีคณะทำงานร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาเพื่อนำปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของตลาดให้มีคุณภาพต่อไป ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่มีการเสนอแนะให้กับทางตลาดสดได้ปรับปรุงนั้นส่วนใหญ่จะเป็นด้านการรักษาความปลอดภัย โดยให้ทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการดูแลพื้นที่มากขึ้น รวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และรวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดกับความสะดวกสบายของผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของ โดยให้มีการจัดพื้นที่จอดรถอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่าเดิม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม