คลินิกหมอครอบครัวศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง

| |
อ่าน : 2,890

ที่มา : สำนักสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข

เปิดคลินิกหมอครอบครัวศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง thaihealth

ภาพจากกระทรวงสาธารณสุข

                กระทรวงสาธารณสุข เปิดคลินิกหมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ตำบลบางริ้น จังหวัดระนอง เน้นส่งทีมแพทย์ดูแลผู้ป่วยถึงบ้าน และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เพิ่มโอกาสเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ ภายใต้สโลแกน “บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี”

วันนี้ (28 สิงหาคม 2560) นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางริ้น และเปิดคลินิกหมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง  ตำบลบางริ้น จังหวัดระนอง ว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับนโยบาย “คลินิกหมอครอบครัว” ที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน โดยพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิที่ใกล้ชิดกับประชาชนจัดเป็นคลินิกหมอครอบครัว มีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และทีมสหวิชาชีพดูแลประชากร 10,000 คนต่อ 1 ทีม ขณะนี้ทั่วประเทศมีคลินิกหมอครอบครัวแล้ว 596 ทีมใน 12 เขตสุขภาพ ครอบคลุม 76 จังหวัด  โดยในปี 2561 จะขยายบริการเพิ่มให้ได้ 996 ทีม  รวมทั้งเพิ่มโรงพยาบาลที่ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวอีก 71 แห่ง สามารถผลิตแพทย์ได้เพิ่มจากปีละ 270 คนเป็น 500 คน เพื่อให้มีแพทย์ในคลินิกหมอครอบครัวเพิ่มขึ้น และในอีก 10 ปีจะมีหมอครอบครัว 6,500 ทีม ดูแลประชาชน 65 ล้านคน 

นอกจากนี้ ยังมีบูรณาการการทำงานคลินิกหมอครอบครัวร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (District Health Board) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ติดดาว ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพมากขึ้น จากการประเมินผลการดำเนินงาน ของคลินิกหมอครอบครัวเห็นผลชัดเจนใน 3 เรื่อง คือ 1.ช่วยลดการใช้บริการที่โรงพยาบาลใหญ่ได้ถึงร้อยละ 60 ทำให้แพทย์สามารถเน้นการดูแลเฉพาะทางได้ 2.ลดเวลารอคอยในโรงพยาบาลใหญ่จาก 172 นาทีเหลือ 44 นาที และ3.ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปโรงพยาบาล 1,655 บาทต่อปี

สำหรับคลินิกหมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ตำบลบางริ้น มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 3 คน เภสัชกร 1 คน นักกายภาพบำบัด 1 คน  พยาบาลวิชาชีพ 6 คน ทันตาภิบาล 1 คน นักวิชาการสาธารณสุข 1 คน   มีศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบางริ้นเป็นแม่ข่าย รับผิดชอบประชากร 30,165 คน  แบ่งเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบางริ้นรับผิดชอบประชากร 11,041 คน รพ.สต.มิตรภาพรับผิดชอบประชากร 11,868 คน และรพ.สต.ทรายแดง รับผิดชอบ 7,256 คน โดยเริ่มดำเนินการ 1 ตุลาคม 2559 ภายใต้สโลแกน “บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี” และปรับเปลี่ยนการทำงานตามปัญหาในพื้นที่

ารให้บริการของคลินิกหมอครอบครัว ส่วนใหญ่จะตั้งในพื้นที่ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นไปมาสะดวก พบมารับบริการด้วยโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคระบบทางเดินอาหาร ไข้หวัด และมาลาเรีย ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังลงพื้นที่ส่งเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพครอบคลุมตลอดช่วงอายุวัย  เน้นการมีทีมดูแลถึงที่บ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มคนที่อยู่ในภาวะเปราะบางต้องพึ่งพาผู้อื่น ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย เด็กพิเศษ เป็นต้น ให้คำปรึกษาแนะนำโดยประชาชนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ จัดตั้งไลน์กลุ่ม อสม.ที่เข้าถึงได้ง่าย ตลอดจนประสานกรณีต้องส่งผู้ป่วยให้เป็นไปอย่างราบรื่น ผู้รับบริการมีความอุ่นใจและติดตามอาการหลังเจ็บป่วย      

 

    

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม