ดันกลุ่มเสี่ยงตรวจมะเร็งช่องปากฟรี

โดย
| |
อ่าน : 3,194

ดันกลุ่มเสี่ยงตรวจมะเร็งช่องปากฟรี ชี้พบเร็วรักษาได้-จ่ายน้อย

มะเร็งช่องปาก

 

พล.ท.พิศาล เทพสิทธา นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้จัดการโครงการกลยุทธ์วิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สธ. เคยศึกษาพบว่า ผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งช่องปากได้มากกว่าผู้ไม่เคยสูบบุหรี่ 3.16 เท่า โครงการแผนงานวิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงสนับสนุนเพื่อให้สถานทันตกรรมทุกแห่ง จัดบริการตรวจวินิจฉัยรอยโรคและมะเร็งช่องปากในระยะเริ่มต้นฟรีให้กับกลุ่มเสี่ยงคือ ผู้สูบบุหรี่ทุกราย ควบคู่กับการให้คำแนะนำการเลิกบุหรี่ เพื่อเฝ้าระวังและให้การรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ เนื่องจากพบว่าหากได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะได้รับผลดีในการรักษา และลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนบุคคลและประเทศอย่างมาก

น.พ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า มะเร็งช่องปากถือว่าเป็นมะเร็งที่มีความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ กินหมาก เป็นต้น ไทยพบกลุ่มเสี่ยงมักจะมีอายุ 40 ปีขึ้นไป และพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ตำแหน่งที่พบมากที่สุดในเพศชายมักเกิดบริเวณลิ้น ส่วนเพศหญิงมักเกิดบริเวณกระพุ้งแก้ม ทั้งนี้พบว่าโรคมะเร็งในช่องปากรักษาได้ หากพบแพทย์โดยเร็ว ทั้งนี้ควรพบทันตแพทย์ ปีละ 1 ครั้ง และหากมีแผลในช่องปากที่ไม่หายภายใน 2 สัปดาห์ ควรพบแพทย์ทันที

รศ.ท.พ.วรนัติ วีระประดิษฐ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัย เรื่องค่าใช้จ่ายรักษาผู้ป่วยมะเร็งช่องปากในไทย กล่าวว่า จากการวิจัยเพื่อสนับสนุนการเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดสธ. ร่วมกับโรงพยาบาล 5 แห่งคือ ร.พ.ราชวิถี ร.พ.หาดใหญ่ ร.พ.ชลบุรี ร.พ.รามาธิบดี และ ร.พ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น เก็บข้อมูลจากผู้ป่วย 858 ราย ที่รักษามะเร็งช่องปาก มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 80,454 บาทต่อราย คิดเป็น 2 ใน 3 ของรายได้ต่อปี หรือร้อยละ 64 ของรายได้ ที่สำคัญกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 91 และพบว่ากว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยเป็นมะเร็งระยะที่ 4 ค่าใช้จ่ายระยะนี้อยู่ที่ 100,883 บาทต่อราย ทั้งนี้ผู้ป่วยที่มีค่าใช้จ่ายรักษามะเร็งช่องปากสูงสุดอยู่ที่ 131,124.27 บาท

 

 

 

ที่มา :หนังสือพิมพ์ข่าวสด  

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การประชุมส่งเสริมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม