เสริมกำลังใจพื้นที่ร่วมป้องกันอุบัติเหตุ จ.กาญฯ

| |
อ่าน : 1,632

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์กาญจนบุรีแชนแนล

เสริมกำลังใจพื้นที่ร่วมป้องกันอุบัติเหตุ จ.กาญฯ thaihealth

จ.กาญจนบุรี จัดเวทีเสริมกำลังใจพื้นที่เชื่อมร้อยภาคีร่วมป้องกันอุบัติเหตุ

น.ส.ณัศญ์สยา วิษณุกรโยธิน ผู้ประสานงานเครือข่ายพลังสังคมจังหวัดกาญจนบุรี - ภาคตะวันตก  และคณะผู้ประสานศูนย์ประสานงานเครือข่ายพลังสังคมจังหวัดกาญจนบุรี จัดเวทีเสริมกำลังใจพื้นที่เชื่อมร้อยภาคีร่วมป้องกันอุบัติเหตุ ณ ห้องประชุมมูลนิธิขุนรัตนาวุธ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ด้วยเครือข่ายพลังสังคมจังหวัดกาญจนบุรี แผนทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในโครงการ "คนเห็นคน" ภายใต้กิจกรรมย่อย  เสริมกำลังใจพื้นที่เชื่อมร้อยภาคีร่วมป้องกันอุบัติเหตุ ร่วมค้นหาจุดเสี่ยงเรื่องของอุบัติเหตุในพื้นที่ชุมชน นำสู่กระบวนการคิดป้องกันแก้ไข เพื่อบูรณาการร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น เครือข่ายพลังสังคมฯ  คณะทำงานและภาคีเครือข่ายทั้งภายนอกและภายในพื้นที่ จึงร่วมเวทีเสวนา เพื่อเชื่อมโยงคนหัวใจอาสาจิตสาธารณะ และเกิดการเชื่อมโยงในภาคส่วนของภาคีต่างๆ โดยผู้เข้าร่วมเวทีประกอบด้วย ตำรวจ และผองเพื่อนชุมชนคนโคกตะบอง บริษัทโล้วเฮงหมง มอเตอร์ จำกัด ตำรวจ อาสากู้ภัย ปกครองท้องถิ่น ปกครองท้องที่ และสื่อมวลชน  เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในสิ่งที่ทำด้วยจิตอาสาร่วมกัน ร่วมค้นหาตัวเอง พร้อมทบทวนโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลสัมฤทธิ์โครงการ จุดเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุของชุมชนโคกตะบอง ในครั้งที่ผ่านมา ร่วมกันค้นหาจุดเสี่ยงในพื้นที่เป้าหมาย  เพื่อการนำมาซึ่งข้อมูลเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไข

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม