เสริมกำลังใจพื้นที่ร่วมป้องกันอุบัติเหตุ จ.กาญฯ

| |
อ่าน : 1,497

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากเว็บไซต์กาญจนบุรีแชนแนล

เสริมกำลังใจพื้นที่ร่วมป้องกันอุบัติเหตุ จ.กาญฯ thaihealth

จ.กาญจนบุรี จัดเวทีเสริมกำลังใจพื้นที่เชื่อมร้อยภาคีร่วมป้องกันอุบัติเหตุ

น.ส.ณัศญ์สยา วิษณุกรโยธิน ผู้ประสานงานเครือข่ายพลังสังคมจังหวัดกาญจนบุรี - ภาคตะวันตก  และคณะผู้ประสานศูนย์ประสานงานเครือข่ายพลังสังคมจังหวัดกาญจนบุรี จัดเวทีเสริมกำลังใจพื้นที่เชื่อมร้อยภาคีร่วมป้องกันอุบัติเหตุ ณ ห้องประชุมมูลนิธิขุนรัตนาวุธ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ด้วยเครือข่ายพลังสังคมจังหวัดกาญจนบุรี แผนทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในโครงการ "คนเห็นคน" ภายใต้กิจกรรมย่อย  เสริมกำลังใจพื้นที่เชื่อมร้อยภาคีร่วมป้องกันอุบัติเหตุ ร่วมค้นหาจุดเสี่ยงเรื่องของอุบัติเหตุในพื้นที่ชุมชน นำสู่กระบวนการคิดป้องกันแก้ไข เพื่อบูรณาการร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น เครือข่ายพลังสังคมฯ  คณะทำงานและภาคีเครือข่ายทั้งภายนอกและภายในพื้นที่ จึงร่วมเวทีเสวนา เพื่อเชื่อมโยงคนหัวใจอาสาจิตสาธารณะ และเกิดการเชื่อมโยงในภาคส่วนของภาคีต่างๆ โดยผู้เข้าร่วมเวทีประกอบด้วย ตำรวจ และผองเพื่อนชุมชนคนโคกตะบอง บริษัทโล้วเฮงหมง มอเตอร์ จำกัด ตำรวจ อาสากู้ภัย ปกครองท้องถิ่น ปกครองท้องที่ และสื่อมวลชน  เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในสิ่งที่ทำด้วยจิตอาสาร่วมกัน ร่วมค้นหาตัวเอง พร้อมทบทวนโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลสัมฤทธิ์โครงการ จุดเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุของชุมชนโคกตะบอง ในครั้งที่ผ่านมา ร่วมกันค้นหาจุดเสี่ยงในพื้นที่เป้าหมาย  เพื่อการนำมาซึ่งข้อมูลเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไข

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม