WHO ชมไทยผู้นำโลกส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

| |
อ่าน : 2,313

ที่มา : MGR Online 

WHO ชมไทยผู้นำโลกส่งเสริมกิจกรรมทางกาย thaihealth

แฟ้มภาพ

องค์การอนามัยโลกชมไทยผู้นำโลกด้านส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เตรียมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการโลกด้านกิจกรรมทางกายภายในปี 61 พร้อมสร้างเครือข่ายสุขภาพระดับนานาชาติให้ประชากรไม่น้อยกว่า 100 ล้านคนทั่วโลกมีสุขภาพดี ลดภาระจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ขณะที่ไทยเล็งส่งเสริมกิจกรรมทางกายกลุ่มเด็ก-เยาวชน เหตุเนือยนิ่งจากโลกสังคมออนไลน์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับองค์การอนามัยโลกจัดเวทีการประชุมหารือระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิจาก 7 ประเทศภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หัวข้อแผนปฏิบัติการโลกด้านกิจกรรมทางกายระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่โรงแรมเอทัส สาธร กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากองค์การอนามัยโลก และผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายภาคปฏิบัติจาก 7 ประเทศสมาชิกภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย ติมอร์-เลสเต ไทย บังกลาเทศ ศรีลังกา มัลดีฟส์ อินเดีย อินโดนีเซีย เพื่อระดมความเห็นแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละภูมิภาค

WHO ชมไทยผู้นำโลกส่งเสริมกิจกรรมทางกาย thaihealth

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีนับเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์งานขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายเพื่อให้ประชากรไม่ต่ำกว่า 100 ล้านคนทั่วโลกมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นภายในปี 2573 ซึ่งความหมายของ “กิจกรรมทางกาย” เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายในอิริยาบถต่างๆ เพื่อทำให้เกิดการเผาผลาญพลังงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการเคลื่อนไหวร่างกายทั้งหมดในชีวิตประจำวัน ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มเด็กเป็นโจทย์ท้าทายเพราะมีกิจกรรมทางกายน้อย เนื่องจากพฤติกรรมเนือยนิ่ง เช่น การนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ การนั่งใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน การนั่งหรือนอนดูโทรทัศน์เป็นเวลานาน ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาโรคไม่ติดต่อ ยกตัวอย่างเช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง ความดันโลหิตสูง ฯลฯ ซึ่งวารสารด้านสาธารณสุข Lancet ประมาณการค่าเสียหายทางเศรษฐกิจจากการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ อยู่ที่ 67,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และประเทศไทยอยู่ที่ 2,400 ล้านบาทต่อปี

WHO ชมไทยผู้นำโลกส่งเสริมกิจกรรมทางกาย thaihealth

ดร.แดเนียล เคอร์เตส ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย กล่าวว่า ขอชื่นชมประเทศไทยโดย สสส.และกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานสำคัญที่จุดประกาย กระตุ้น และส่งเสริมให้เกิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับคนไทยทุกคน และขับเคลื่อนให้มีการยกระดับการทำงานทั้งในภูมิภาคและเวทีโลก ซึ่งงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะกิจกรรมทางกายไม่ใช่แค่การออกกำลังกาย แต่ยังเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยบนท้องถนน การเพิ่มพื้นที่สันทนาการ การวางแผนจัดการความเป็นเมือง และการศึกษาด้วย

ดร.แดเนียล กล่าวว่า โจทย์ที่ท้าทายคือ กลุ่มประชากรวัยรุ่นทั่วโลกทั้งในกลุ่มประเทศร่ำรวยและระดับปานกลาง เป็นกลุ่มสำคัญที่ยังมีกิจกรรมทางกายน้อยกว่าความเป็นจริงเมื่อเทียบกับกลุ่มวัยรุ่น สาเหตุหลัก ๆ คือพฤติกรรมเนือยนิ่ง วัฒนธรรมมือถืออาจส่งผลกระทบกับสุขภาวะที่ดีของกลุ่มช่วงอายุที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป อย่างไรก็ตามประเทศไทยสามารถนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 3 มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการเชื่อมโยงเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกายได้มากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการส่งเสริมให้ลดการใช้รถ เพิ่มความปลอดภัยทางท้องถนน สาเหตุสำคัญคือประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก รองจากประเทศลิเบีย นอกจากนี้การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทางเท้า และเลนจักรยานจะเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

WHO ชมไทยผู้นำโลกส่งเสริมกิจกรรมทางกาย thaihealth

ศ.ดร.ฟิโอนา บลู ผู้จัดการโครงการเฝ้าระวังและการป้องกันกลุ่มประชากร องค์การอนามัยโลก สำนักงานใหญ่กรุงเจนีวา กล่าวว่า แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของพฤติกรรมเนือยนิ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลและคล้ายคลึงกันในทุกประเทศ ถ้าไม่ทำอะไรจะกลายเป็นภาระมหาศาลของทุกประเทศ ซึ่งข้อเสนอความเห็นที่ได้จากภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะทำงานขององค์การอนามัยโลกจะรับฟังแนวคิดและข้อเสนอจากประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคอื่น ๆ ก่อนนำเสนอแผนปฏิบัติการสากลต่อที่ประชุมเวทีสมัชชาอนามัยโลก เพื่อรับมติในเดือนพฤษภาคม 2561 ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม