เราควรตรวจมะเร็งปากมดลูกบ่อยแค่ไหน

| |
อ่าน : 6,951

ที่มา : สำนักศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรียบเรียงข้อมูลบางส่วนจาก หนังสือทำอย่างไรให้ห่างไกลมะเร็งปากมดลูก โดยมุลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) https://goo.gl/s7kjck

มะเร็งปากมดลูกเป็นโรคร้ายที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวของผู้หญิง เพราะเป็นโรคที่พบเป็นอันดับต้นๆ ของโรคมะเร็งในสตรี แต่ผู้หญิงส่วนใหญ่หลายคนก็ยังละเลยที่จะเรียนรู้และป้องกันโรคร้ายนี้

เราควรตรวจมะเร็งปากมดลูกบ่อยแค่ไหน   thaihealth

ผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว ควรรับการตรวจภายในทุกคนทุก 1-2 ปี และตรวจคัดกรองเพื่อหามะเร็งในระยะเริ่มแรก และระยะก่อนเป็นมะเร็งอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี สําหรับผู้ที่ไม่สะดวกไปรับบริการก็ควรตรวจอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี หากผลตรวจปกติ 2-3 ครั้ง ก็สามารถเว้นระยะห่างออกไปได้   สําหรับผู้หญิงที่มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ควรมาพบแพทย์ตรวจ แม้จะหมดประจําเดือนไปแล้วหรือไม่มีเพศสัมพันธ์มานานแล้วก็ตาม

แต่หากคุณมีปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ ควรต้องไปตรวจมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ําเสมอ 

•     ผู้หญิงอายุมากกว่า 35 ปี โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว 

•    มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตอนอายุน้อยหรือหลังจากมีประจําเดือนไม่นาน  

•    เปลี่ยนคู่นอนหลายคน   

•    คนที่เคยมีการอักเสบที่บริเวณปากมดลูกหรือมีปากมดลูกฉีกขาดที่ไม่ได้รับการดูแลสุขภาพ  

•    คนที่เคยติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เช่น เริมหรือกามโรค เป็นต้น  

•    คนที่ไม่เคยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  

•    คนที่มีเชื้อ HIV หรือเอดส์  

•    คนที่สูบบุหรี่หรือเคี้ยวยาเส้นเป็นประจํา

•    คนที่เคยไปตรวจแป็บเสมียร์แล้วพบว่ามีความผิดปกติเล็กน้อย ควรไปตรวจซ้ําทุกปีหรือ 2 ปี เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อเยื่อผิดปกตินั้นหยุดการเจริญเติบโตแล้ว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม