จ.ยะลาห่วงใยสุขภาพประชาชนแนะป้องกัน “ไข้หวัดใหญ่”

| |
อ่าน : 2,931

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

สาธารณสุขยะลา ห่วงใยสุขภาพประชาชนแนะกลุ่มเสี่ยง ป้องกัน “ไข้หวัดใหญ่” thaihealth

แฟ้มภาพ

สาธารณสุขยะลา ห่วงใยสุขภาพประชาชนแนะกลุ่มเสี่ยง ป้องกัน “ไข้หวัดใหญ่”

นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวมของประเทศ พบว่าจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่เริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ละปีมักมีการระบาดสองระลอกในช่วงต้นปีและกลางปี การระบาดในช่วงต้นปีเป็นช่วงฤดูหนาว และเมื่ออากาศร้อนขึ้นการระบาดในประเทศไทยก็มักจะลดลง และจะกลับมาระบาดอีกในช่วงกลางปี ซึ่งตรงกับช่วงเข้าฤดูฝน โดยการระบาดช่วงกลางปีจะมีผู้ป่วยมากกว่าช่วงต้นปี

จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ที่อาจจะส่งผลเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในชุมชนเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เด็กเล็ก และหญิงตั้งครรภ์โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสอาการที่พบบ่อย คือ มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอปวดเมื่อยตามร่างกาย อ่อนเพลียติดต่อได้ง่าย โดยเชื้อสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งโดยการหายใจได้รับน้ำมูก หรือเสมหะของผู้ป่วยโดยเชื้อจะผ่านทางเยื่อบุตา จมูก และปาก สัมผัสสิ่งที่ปนเชื้อโรค เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ช้อน การจูบหรือสัมผัสเชื้อแล้วขยี้ตา หรือนำเข้าปาก

เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคไข้หวัดใหญ่ ลดอัตราป่วยและการเสียชีวิต ประชาชนควรปฎิบัติด้วยการ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอลเจลทำความสะอาดมือ ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ช้อนอาหาร ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า ไม่ควรคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัดกินอาหารที่มีประโยชน์ เน้นผัก ผลไม้ นม ไข่ กินอาหารปรุงสุกใหม่ๆ และใช้ช้อนกลาง นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด และอากาศถ่ายเทไม่ดีเป็นเวลานานโดยไม่จำเป็น ส่วนหลักการป้องกันไข้หวัดใหญ่ ควรสวมหน้ากากอนามัย (ปิดปาก จมูกเมื่อไอจาม) ล้าง (ล้างมือบ่อยๆ) เลี่ยง (หลีกเลี่ยงคลุกคลีผู้ป่วย) หยุด (หยุดเรียน หยุดงาน อยู่บ้านเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ

นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ยังกล่าวอีกว่า ในส่วนของสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่จังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 85 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 18.96 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม